Rugăciune zilnică – Duminică, 24 iunie

Doamne Isuse, ne rugăm astăzi pentru Aasia Bibi, care îndură de mulți ani închisoarea în Pakistan din cauza unei acuzații false de „blasfemie”. Tu cunoști toate speranțele și temerile ei. Știți cât de des a fost reprogramat recursul ei, iar apoi amânat în ultima clipă. Fă-i dreptate. Ajut-o să găsească bucurie și tărie în Cuvântul Tău, mai ales în versetul ei favorit prin care ne poruncești să nu ne lăsăm inima tulburată, ci să ne încredem în Tine. Te rugăm să îi binecuvântezi și pe copiii ei, care au trăit fără mama lor nouă ani, și pe soțul ei, care i-a crescut singur. (Ioan 14:1).

Publicat în Uncategorized | Lasă un comentariu

Versetul de aur pentru tine și mine

Isus a luat cuvîntul, și le-a zis: „Aveți credință în Dumnezeu!
Marcu 11:22 VDC
https://bible.com/bible/191/mrk.11.22.VDC

Publicat în Uncategorized | Lasă un comentariu

Versete Biblice Despre Biruința Asupra Păcatului

Coloseni 3:5 De aceea, omorâţi mădularele voastre care sunt pe pământ: curvia, necurăţia, patima, pofta rea şi lăcomia, care este o închinare la idoli.

1 Ioan 3:3 Oricine are nădejdea aceasta în El se curăţește, după cum El este curat.

Evrei 4:15-16 Căci n-avem un Mare Preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca şi noi, dar fără păcat. Să ne apropiem dar cu deplină încredere de scaunul harului ca să căpătăm îndurare şi să găsim har, pentru ca să fim ajutaţi la vreme de nevoie.

Matei 5:48 Voi fiţi dar desăvârşiţi, după cum şi Tatăl vostru cel ceresc este desăvârşit.

Romani 6:12-14 Deci păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor şi să nu mai ascultaţi de poftele lui. Să nu mai daţi în stăpânirea păcatului mădularele voastre, ca nişte unelte ale nelegiuirii, ci daţi-vă pe voi înşivă lui Dumnezeu, ca vii, din morţi cum eraţi; şi daţi lui Dumnezeu mădularele voastre, ca pe nişte unelte ale neprihănirii. Căci păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră, pentru că nu sunteţi sub Lege, ci sub har.

Romani 8:12-13 Aşadar, fraţilor, noi nu mai datorăm nimic firii pământeşti, ca să trăim după îndemnurile ei. Dacă trăiţi după îndemnurile ei, veţi muri, dar, dacă, prin Duhul, faceţi să moară faptele trupului, veţi trăi.”

1 Corinteni 15:34 Veniţi-vă în fire cum se cuvine şi nu păcătuiţi!

2 Corinteni 2:14 Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne poartă totdeauna cu carul Lui de biruinţă în Hristos şi care răspândeşte prin noi în orice loc mireasma cunoştinţei Lui.

Evrei 2:17-18 Prin urmare, a trebuit să Se asemene fraţilor Săi în toate lucrurile, ca să poată fi, în ceea ce priveşte legăturile cu Dumnezeu, un mare preot milos şi vrednic de încredere, ca să facă ispăşire pentru păcatele norodului. Şi prin faptul că El Însuşi a fost ispitit în ceea ce a suferit, poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiţi.

1 Petru 2:21-22 Să ne apropiem dar cu deplină încredere de scaunul harului ca să căpătăm îndurare şi să găsim har, pentru ca să fim ajutaţi la vreme de nevoie. ‘El n-a făcut păcat şi în gura Lui nu s-a găsit vicleşug.

1 Petru 4:1-2 Astfel dar, fiindcă Hristos a pătimit în trup, înarmaţi-vă şi voi cu acelaşi fel de gândire. Căci Cel ce a pătimit în trup a sfârşit-o cu păcatul; pentru ca, în vremea care-i mai rămâne de trăit în trup, să nu mai trăiască după poftele oamenilor, ci după voia lui Dumnezeu.

2 Petru 1:10 De aceea, fraţilor, căutaţi cu atât mai mult să vă întăriţi chemarea şi alegerea voastră, căci, dacă faceţi lucrul acesta, nu veţi aluneca niciodată.

1 Ioan 3:6-7 Oricine rămâne în El nu păcătuieşte; oricine păcătuieşte nu L-a văzut, nici nu L-a cunoscut. Copilaşilor, nimeni să nu vă înşele! Cine trăieşte în neprihănire este neprihănit, cum El Însuşi este neprihănit.

Apocalipsa 3:21 Celui ce va birui îi voi da să şadă cu Mine pe scaunul Meu de domnie, după cum şi Eu am biruit şi am şezut cu Tatăl Meu pe scaunul Lui de domnie.

Publicat în Uncategorized | Lasă un comentariu

Parlamentul European solicitat să acţioneze privind persecuţia creştinilor în Europa

Observatorul privind Intoleranța și Discriminarea împotriva Creștinilor din Europa a colectat peste 2200 de cazuri din 2006 până în prezent, relatează Evanghelical Focus.

„Vorbim adesea despre intoleranța împotriva creștinilor din lume, fără să acordăm atenție faptului că pe propriile noastre străzi și la propriile uși găsim ‘creștinofobia’ și intoleranța. Trebuie să începem să spunem: Nu. Este suficient. Nu mai vrem să ne confruntăm în continuare cu acest lucru.” Acestea au fost cuvintele introductive ale lui Nathan Gill, deputat în Parlamentul European, care a găzduit recent o dezbatere în cadrul Parlamentului European privind intoleranța împotriva creștinilor în Europa.

Mai mulți experți internaționali, avocați și lideri ai organizațiilor care apără libertatea religioasă au luat cuvântul pe această temă. Gill a subliniat că, dacă Europa își neglijează moștenirea de libertate religioasă, atunci ignoră sacrificiile strămoșilor săi, care au lucrat și au luptat pentru a „ne oferi o Europă a libertății și o Europă a democrației”.

Hendril Storm, președintele executiv al Fundației Barnabas, a subliniat, de asemenea, importanța libertăților fundamentale în Europa, iar libertatea religioasă se numără printre acestea: „Nu poți alege care dintre aceste libertăți vrei să o aperi: libera exprimare, libertatea de exprimare a presei, libertatea academică sau libertatea religioasă. Trebuie apărate toate, deoarece ele sunt strâns asociate una cu cealaltă.” El a continuat trăgând un semnal de alarmă: „Aceste libertăți se află la doar o generație distanță de a putea fi pierdute. Observăm tot mai mult erodarea libertății religioase în Europa.”

Dovezi ale persecuției creștinilor în Europa

Citește mai mult accesând:

https://www.stiricrestine.ro/2018/06/22/parlamentul-european-solicitat-sa-actioneze-privind-persecutia-crestinilor-in-europa/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+StiriCrestine+%28STIRI+CRESTINE%29

Publicat în Uncategorized | Lasă un comentariu

Misiunea Hristic- Centru de zi

Într-o zonă, extrem de săracă din orașul Maturin, Dumnezeu ne-a ajutat să deschidem un centru de zi pentru copii săraci dintr-un cartier de colibe!Glorie Domnului pentru că putem hrăni pe cei săraci și putem vești Evanghelia celor ce zac în întuneric!

Rugați-vă pentru noi și pentru Misiunea din Venezuela.

Publicat în Uncategorized | Lasă un comentariu

Curvia sau unirea cu iadul

Într-o lume înnebunită după goliciune, când se pune accent pe senzualitate, când GUNOAIELE Diavolului sunt bine văzute, este din ce în ce mai dificil, în calitate de creștin să-ți menții inima curată, pură, golită de fărădelegi.

Goliciunea sare pe noi, în adunări, în tabere, pe stradă, la școală, practic oriunde. De ce goliciunea? Deoarece poarta prin care ajungem să fim înfrânți este ochiul.

Prin ochi, pătrunde informația ce poate:

Murdări;

Modifica comportamentul;

Mântui.

Prin ochiul nostru, menținut sub control, pătrunde CURVIA, sau păcatele de natură senzuală. Curvia lovește din plin, cu putere și perseverență, atât pe cei puternici, cât și pe cei slabi.

Sparge vasele cele mai cinstite;

Strică viețile celor mai lăudați;

Sucește cărările ce duc în cer, în veșnicie.

Diavolul își bate joc de trupurile cele mai tinere:

Amăgind și pătând;

Amărând inimile părinților;

Amorțind simțurile.

Duhul desfrâului bate la poarta fiecărui muritor.

Deschide ușile multor case;

Desparte familii;

Distruge destine.

Șoptind la ureche: „Fă-mi plăcerea și ia…”. Acest păcat nu se mai

satură niciodată! Pătează privirea și gândurile.

38

Provocați, dar nu prăbușiți

Duhul curviei:

Răcnește;

– Rănește;

– Robește.

Umblă peste tot ca să înșele. Îl întâlnești pretutindeni, pe toate

drumurile se plimbă vesel și zâmbește pe centură. Intră nepoftit, dacă omul nu are ochii spălați prin sânge.

Îngerii sunt îngroziți de nelegiuirile pe care le văd pe pământ, purtarea noastră nepotrivită. Curvia este păcatul care înrobește cei mai mulți oameni. Conform dex-ului, curvia, este o viață trăită în desfrâu, departe de Dumnezeu, depinzând de plăcere. Curvia este păcatul situat între două persoane necăsătorite, preacurvia, sora curviei, se săvârșește între două persoane căsătorite sau cel puțin una căsătorită.

Termeni Biblici: – Imoralitate;

– Adulter;

– Corupție;

– Desfrâu;

– Prostituție.

Dumnezeu nu glumește cu acest PĂCAT; este condamnat actul în sine, însă Isus a ridicat standardul și a afirmat că preacurvia și curvia se pot săvârși la nivelul gândului: „Dacă cineva PRIVEȘTE, POFTEȘTE, a și săvârșit PĂCATUL”.

În acest păcat se cade TREPTAT:

Pasul 1. Apropierea de FOC

– Oprirea privirii asupra femeilor, a imaginilor nepotrivite (Iov

31:1, Matei 5:27).

Pasul 2. Aprinderea poftei

– Vorbire nepotrivită (Proverbe 5:3-4, 6:24);

– Îmbrăcămintea indecentă (Proverbe 7:10, 1Petru 3:3-5);

– Plimbările romantice seara (Proverbe 5:5-8, 11 6:29);

– Atingerile nepotrivite (Proverbe 5:20, 7:13);

– Prezența în locații imorale (Exod 34:16);

– Confesiunile, complimentele gratuite, cuvintele cu dublu înțeles.

Un compromis mic, va determina apariția unui uragan teribil. Odată provocat, nu mai poate fi oprit. Biblia oferă o sumedenie de exemple de oameni care au depășit granița impusă de Dumnezeu:

– Lot și fetele, incest (Geneza 19:30);

– Esau, preacurvie, desfrânare (Geneza 26:23);

– Sihem și Dina, curvie (Geneza 34:1-2);

– Iuda și Tamar, preacurvie (Geneza 38:14);

– Fii lui Eli, imoralitate în slujbă (1 Samuel 2:22).

Pasul 3. Amăgirea

– Curvarul caută să se ascundă, să-și cosmetizeze pornirile, de

obicei se ascunde în spatele legalismului plin de reguli pentru alții.

Ai grijă să împlinești ce spune Scriptura.

FRUMUSEȚEA este înșelătoare;

Fugi de orice ți se pare rău;

Fereștete de companiile nepotrivite.

TRUPUL este un TEMPLU! Ai un POTENȚIAL fantastic, nu-l

irosi pentru PLĂCERILE trecătoare!

Publicat în Uncategorized | Lasă un comentariu

Mă dor

Mă dor atâtea vorbe goale fără Tine,

Şi inimi grele, de păcat, mă dor;

Mă dor în alţii grelele suspine,

Mă dor obrajii arşi de suferinţi, mă dor.

Mă dor suspinele din plânsetul pieirii,

Şi-apusul soarelui răzbunător,

Ce cu priviri de foc, priveşte-n asfinţit pământul,

Şi despărţirile de ziuă . . . rău, mă dor.

. . . Mă dor trufia şi ignoranţa,

Ce răni adânci în generaţii lasă;

Mă dor acei ce au plecat,

Uitând de a lor casă.

Mă dor cuvintele de ceară . . .

Ce curg şi-s grele, încât

Și urma le e ştearsă.

Mă doare rău sărutul mincinos, ce Iuda

L-a dăruit pentru arginţi.

Mă doare că-ntre noi, unora…

Doar numele le merge, c-ar fi sfinţi.

Mă doare rău şi vinderea de ţară,

Şi lepădarea de părinţi.

Mă doare !

Tinereţea aruncată în pofte şi nesăbuinţi !

Mă dor şi crăpăturile din glie,

E strigătul acelor fără Tine;

Mă dor țipetele-n cârdurile de cocori,

Ce zboară către ‘nalt, fără de mine;

Mă doare fructul viermănos în pom,

Gândirea fără Tin’, mă doare;

Minciuna, instalată în ranguri de onoare!

Mă doare spinul aruncat cu dibăcie,

Ce ţine loc de floare!

Mă dor, mă ard atâtea clipe fără Tine,

Pline de-ntuneric gros;

Mă ard și dor şi rugile cu lacrimi,

Pentru acei care nu Te cunosc.

Mă doare . . . galbenul în vie,

Atunci când fructa-i coaptă,

Mă doare că-s aşa de mulţi . . .

Pe care Domnul Sfânt, îi-aşteaptă.

Sanda Tulics –Fărâme de Lumină

Publicat în Uncategorized | Lasă un comentariu

ESTE SCRIS: neprihănire (3)

Psalmii 106:31 Lucrul acesta i-a fost socotit ca o stare de neprihănire din neam în neam, pe vecie.

Psalmii 111:8 întărite pentru veşnicie, făcute cu credincioşie şi neprihănire.

Psalmii 112:3 El are în casă bogăţie şi belşug şi neprihănirea lui dăinuieşte în veci.

Psalmii 119:40 Iată, doresc să împlinesc poruncile Tale: fă-mă să trăiesc în neprihănirea cerută de Tine!

Psalmii 132:9 Preoţii Tăi să se îmbrace în neprihănire şi credincioşii Tăi să scoată strigăte de bucurie!

Publicat în Uncategorized | Lasă un comentariu

Versetul de aur pentru tine și mine

Dacă te ferești să faci o juruință, nu faci un păcat.
Deuteronomul 23:22 VDC
https://bible.com/bible/191/deu.23.22.VDC

Publicat în Uncategorized | 1 comentariu

O rugă pentru noi este bine venită

Suntem în Venezuela pregatiți sa mergem la un rau, pentru un botez in apa.

Rugati-va pentru noi. Azi nospte a fost un cutremur mare in Venezuela…

Publicat în Uncategorized | Lasă un comentariu