ALTĂ EVANGHELIE

De ce este atacată Evanghelia?

De ce este tentantă înlocuirea Evangheliei?

De ce este atractivă Evanghelia prosperității?

De ce este preferată Evanghelia faptelor personale?

EVANGHELIA ȘI NIMIC MAI MULT

Text inspirator: Galateni 1:1-10

Evanghelia este atotcuprinzătoare

Evanghelia este har

Evanghelia este putere

Evanghelia este dreptar

Evanghelia este reper la judecată

Evanghelia este necesară și suficientă pentru toți

Evangheila este Duh și Viață

PANORAMA CĂRȚII GALATENI

  1. Apărarea Evangheliei harului, cap. 1, 2
  2. Explicarea Evangheliei harului, cap. 3, r
  3. Aplicarea Evangheliei harului, cap. 5, 6

CONȚINUTUL EVANGHELIEI

  1. HRISTOS NE-A RĂSCUMPĂRAT

„Har vouă și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, și de la Domnul Isus Cristos, Care S‑a dat pe Sine pentru păcatele noastre, ca să ne scape din acest veac rău, potrivit cu voia lui Dumnezeu, Tatăl nostru.” Galateni‬ ‭1‬:‭3‬-‭4‬ NTR

„Cristos ne‑a răscumpărat de sub blestemul Legii, devenind blestem pentru noi – căci este scris: „Blestemat este oricine e atârnat pe lemn“  –” Galateni‬ ‭3‬:‭13‬ ‭NTR‬‬

„A șters înscrisul care era împotriva noastră, cu tot cu rânduielile lui care ne condamnau, și l‑a înlăturat, pironindu‑l pe cruce.” Coloseni‬ ‭2‬:‭14‬ ‭EDCR‬‬

  1. BIBLIA ESTE SINGURA AUTORITATE PENTRU CREDINCIOȘI

„Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să dea învățătură, să mustre, să îndrepte, să educe în vederea dreptății,”
‭‭2 Timotei‬ ‭3‬:‭16‬ ‭EDCR‬‬

„Căci Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai ascuțit decât orice sabie cu două tăișuri, străpungând până desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva și fiind în stare să judece gândurile și intențiile inimii.” Evrei‬ ‭4‬:‭12‬ ‭NTR‬‬

  1. CREDINȚA ÎN HRISTOS NE ȚINE TARI

„Căci prin credinţa din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire,” Romani‬ ‭10‬:‭10‬ ‭VDC‬‬

„Pavel și Sila i-au răspuns: „Crede în Domnul Isus și vei fi mântuit, tu și casa ta.” Faptele Apostolilor‬ ‭16‬:‭31‬ ‭VDC‬‬

„Și fără credință este imposibil să‑I fim plăcuți, pentru că oricine se apropie de El trebuie să creadă că El este și că îi răsplătește pe cei ce‑L caută.” Evrei‬ ‭11‬:‭6‬ ‭NTR‬‬

  1. SUNTEM MÂNTUIȚI PRIN HAR

„Și sunt socotiţi neprihăniţi, fără plată, prin harul Său, prin răscumpărarea care este în Hristos Isus.” Romani‬ ‭3‬:‭24‬ ‭VDC‬‬

„El ne‑a mântuit, însă nu datorită faptelor, pe care le‑am făcut noi în dreptate, ci potrivit cu mila Lui, prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea înfăptuită de Duhul Sfânt, pe Care L‑a turnat peste noi din belșug, prin Isus Cristos, Mântuitorul nostru, pentru ca, fiind îndreptățiți prin harul Lui, să putem deveni moștenitori, având speranța vieții veșnice.” Titus‬ ‭3‬:‭5‬-‭7‬ ‭NTR‬‬

  1. DUHUL SFÂNT ESTE SINGURA CĂLĂUZĂ PENTRU CEI MÂNTUIȚI

„Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să văcălăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare.” Ioan‬ ‭16‬:‭13‬ ‭VDC‬‬

„Și dacă Duhul Celui ce L‑a înviat pe Isus din morți locuiește în voi, Cel ce L‑a înviat pe Hristos Isus din morți va învia și trupurilor voastre muritoare prin Duhul Său, care locuiește în voi.” Romani‬ ‭8‬:‭11‬ ‭EDCR

Acest articol a fost publicat în Uncategorized. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.