ÎNVIEREA – UN FAPT DE NETĂGĂDUIT

Creștinismul este caracterizat de trei adevăruri mari: moartea Domnului Isus Cristos la crucea de pe Golgota, învierea Sa și înălțarea Sa la cer. Învierea Domnului Isus Cristos este o realitate despre care ni se mărturisește în multe locuri în Sfânta Scriptură. Citiți vă rugăm capitolul 15 din 1 Corinteni, unde sunt numiți mulți martori, care L-au văzut și au vorbit cu Domnul Isus Cristos înviat. Învierea este deci o realitate, indiferent că o acceptăm sau nu. Ea a avut loc și nu poate fi tăgăduită.

Așa cum soarele stă pe cer, tot așa de sigur este faptul că Domnul Isus Cristos a înviat din morți și S-a înălțat la cer, unde șade la dreapta lui Dumnezeu. De ce neagă mulți oameni învierea Domnului Isus Cristos ? Pentru că știu că învierea are urmări care îi privesc pe toți oamenii, indiferent dacă cred sau nu în înviere.

Deoarece Domnul Isus Cristos a înviat, există și o înviere a morților, pentru că Domnul Isus Cristos însuși a spus: „Vine ceasul când toți cei din morminte vor auzi glasul Lui și vor ieși afară din ele. Cei ce au făcut binele, vor învia pentru viață; iar cei ce au făcut răul, vor învia pentru judecată.” (Ioan 5:28-29). Și tu vei aparține de una din aceste învieri. Dacă ai făcut binele, adică dacă L-ai acceptat în viața ta pe Salvatorul Isus Cristos trimis de Dumnezeu vei învia pentru viață, dar dacă L-ai respins și lepădat vei învia pentru judecata finală !

Curpas Nicușor Teofil

Acest articol a fost publicat în Uncategorized. Salvează legătura permanentă.