Săptămâna Patimilor (Joi) Un PLAN perfect noi

Masa de Paşte (Matei 26:17-29; Marcu 14:12-25; Luca 22:7-30; Ioan 13:1-38)

-Cuvântarea de rămas bun (Ioan 14:1-31)

-Cuvântarea în drum spre grădina Ghetsimani (Ioan 15, 16)

-Rugăciunea de Mare Preot în grădina Ghetsimani (Matei 26:30, 36-46; Marcu 14:26, 32-42; Luca 22:39-46; Ioan 17-18:1)

-Trădarea şi arestarea (Matei 26:47-56; Marcu 14:43-52; Luca 22:47-53; Ioan 18:2-12)

-Judecata înaintea lui Ana (Ioan 18:12-14, 19:23)

-Judecata înaintea lui Caiafa (Matei 26:57, 59-68; Marcu 14:53, 55-65; Luca 22:54, 63-65; Ioan 18:24)

-Tăgăduirea lui Petru (Matei 26:58, 69-75; Marcu 14:54, 66-72; Luca 22:54-62; Ioan 18:15-18, 25-27)

-Judecata înaintea Sinedriului (Matei 27:1; Marcu 15:1; Luca 22:66-71)

-Moartea lui Iuda (Matei 27:3-10)

PLANUL perfect, conceput în cer, trebuia împlinit până la capăt…Ziua de joi a început cu o întrebare pusă de ucenici: “ La acestă întrebare Domnul răspunde mărturisind ucenicilor: “Am dorit mult să mănânc cu voi”

Mesajul acesta simplu, sincer, scoate în evidență un adevăr: frumusețea PĂRTĂȘIEI.

Celebrarea Cinei PASCALE are loc în odaia de sus, unde Domnul alături de ucenici, inclusiv trădătorul Iuda, sărbătoresc.Acolo, într-un cadru intim, Mântuitorul, a instituit cina vorbind despre:

PAHAR

PÂINE

POMENIRE

Acolo, la masă, Domnul afirmă: “Unul din voi mă va vinde” minunată șansă primește Iuda, șansa să se POCĂIASCĂ de păcatul inimii,Iar acesta fără rușine, întreabă: “Nu cumva sunt eu?” Răspunsul dur al Domnului nu a produs nici o reacție din partea trădătorului.

Apostolul, Ioan inserează un eveniment crucial petrecut în această zi de joi, momentul măreț al spălării picioarelor, o PILDĂ, un exemplu, o dovadă a smereniei, a sacrificiului.După ce au cântat Cântarea, Isus Mântuitorul se îndreaptă spre Ghetsimani, urmează o luptă cumplită, dusă la nivel spiritual.Pentru prima dată Domnul solicită ajutorul ucenicilor: “Rămâneți, aici și vegheați împreună cu mine…”-

Cristos se ruga, ucenicii dormeau, Cristos plângea, ochii lui vărsau lacrimi ochii, ucenicilor se îngreuiază de somn,

Cristos se ruga, trădătorul Iuda se îndrepta spre grădină cu ceata de nenorociți ca să-L prindă pe Isus…

Cu dragoste,

Ciprian Barsan

Acest articol a fost publicat în Uncategorized. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.