Sărbătorim veștile bune care ne vin din partea familiei Furdui din Germania

Sărbătorim veștile bune care ne vin din partea familiei Furdui din Germania. Vă mulțumim tuturor celor care ați susținut acest demers în rugăciunile și în mobilizarea practică!
Redăm mai jos comunicatul transmis de familia Furdui:

Î𝘯 𝘪𝘴𝘵𝘰𝘳𝘪𝘢 𝘧𝘢𝘮𝘪𝘭𝘪𝘦𝘪 𝘍𝘶𝘳𝘥𝘶𝘪 𝘻𝘪𝘶𝘢 𝘥𝘦 27 𝘪𝘢𝘯𝘶𝘢𝘳𝘪𝘦 2023 𝘷𝘢 𝘧𝘪 𝘰 𝘻𝘪 𝘮𝘦𝘮𝘰𝘳𝘢𝘣𝘪𝘭ă. 𝘌𝘴𝘵𝘦 𝘻𝘪𝘶𝘢 𝘮𝘶𝘭𝘵 𝘢ș𝘵𝘦𝘱𝘵𝘢𝘵ă 𝘥𝘦 𝘙𝘶𝘣𝘦𝘯 ș𝘪 𝘈𝘭𝘣𝘦𝘳𝘵, 𝘤𝘢𝘳𝘦 𝘥𝘶𝘱ă 𝘮𝘢𝘪 𝘣𝘪𝘯𝘦 𝘥𝘦 600 𝘻𝘪𝘭𝘦 𝘥𝘦 𝘢ș𝘵𝘦𝘱𝘵𝘢𝘳𝘦, 𝘴𝘦 î𝘯𝘵𝘰𝘳𝘤 𝘢𝘤𝘢𝘴ă 𝘋𝘌𝘍𝘐𝘕𝘐𝘛𝘐𝘝! 𝘌𝘪 𝘱𝘰𝘵 𝘴ă 𝘥𝘰𝘢𝘳𝘮ă î𝘯 𝘱𝘢𝘵𝘶𝘳𝘪𝘭𝘦 𝘭𝘰𝘳, 𝘴ă 𝘴𝘵𝘦𝘢 î𝘮𝘱𝘳𝘦𝘶𝘯ă î𝘯 𝘫𝘶𝘳𝘶𝘭 𝘮𝘦𝘴𝘦𝘪 𝘤𝘶 𝘤𝘦𝘪𝘭𝘢𝘭ț𝘪 𝘧𝘳ăț𝘪𝘰𝘳𝘪. Î𝘯 𝘵𝘰𝘵 𝘢𝘤𝘦𝘴𝘵 𝘵𝘪𝘮𝘱, 𝘥𝘪𝘯 26 𝘢𝘱𝘳𝘪𝘭𝘪𝘦 2021 ș𝘪 𝘱â𝘯ă 𝘢𝘴𝘵ă𝘻𝘪, 𝘑𝘶𝘨𝘦𝘯𝘥𝘢𝘮𝘵 𝘢 𝘵𝘦𝘳𝘨𝘪𝘷𝘦𝘳𝘴𝘢𝘵 î𝘯𝘵𝘰𝘢𝘳𝘤𝘦𝘳𝘦𝘢 î𝘯 𝘧𝘢𝘮𝘪𝘭𝘪𝘦 𝘧ă𝘳ă 𝘴ă ț𝘪𝘯ă 𝘤𝘰𝘯𝘵 𝘥𝘦 𝘥𝘰𝘳𝘪𝘯ț𝘢 𝘤𝘰𝘱𝘪𝘪𝘭𝘰𝘳 𝘦𝘹𝘱𝘳𝘪𝘮𝘢𝘵ă î𝘯 𝘴𝘤𝘳𝘪𝘴 ș𝘪 𝘷𝘦𝘳𝘣𝘢𝘭 𝘤ă 𝘷𝘰𝘳 𝘢𝘤𝘢𝘴ă! 𝘗𝘳𝘪𝘯 î𝘯𝘥𝘶𝘳𝘢𝘳𝘦𝘢 𝘋𝘰𝘮𝘯𝘶𝘭𝘶𝘪, 𝘧𝘢𝘮𝘪𝘭𝘪𝘢 𝘍𝘶𝘳𝘥𝘶𝘪 𝘢 𝘮𝘢𝘪 𝘤âș𝘵𝘪𝘨𝘢𝘵 𝘰 𝘷𝘪𝘤𝘵𝘰𝘳𝘪𝘦! 𝘙𝘶𝘣𝘦𝘯 ș𝘪 𝘈𝘭𝘣𝘦𝘳𝘵 𝘴𝘶𝘯𝘵 𝘴𝘤ă𝘱𝘢ț𝘪 𝘥𝘦 𝘱𝘳𝘪𝘷𝘪𝘳𝘪𝘭𝘦 𝘳𝘦𝘤𝘪 𝘢𝘭𝘦 𝘭𝘶𝘪 𝘑𝘶𝘨𝘦𝘯𝘥𝘢𝘮𝘵! 𝘋𝘢𝘳 𝘭𝘶𝘱𝘵𝘢 𝘵𝘳𝘦𝘣𝘶𝘪𝘦 𝘥𝘶𝘴ă 𝘱â𝘯ă 𝘭𝘢 𝘤𝘢𝘱ă𝘵! 𝘋𝘦𝘱𝘢𝘳𝘵𝘦 𝘥𝘦 𝘧𝘢𝘮𝘪𝘭𝘪𝘦 𝘮𝘢𝘪 𝘳ă𝘮â𝘯𝘦 𝘮𝘪𝘤𝘶ț𝘢 𝘓𝘦𝘢 𝘥𝘦 3 𝘢𝘯𝘪! 𝘓𝘰𝘤𝘶𝘭 𝘦𝘪 𝘦 î𝘯 𝘧𝘢𝘮𝘪𝘭𝘪𝘦, 𝘭â𝘯𝘨ă 𝘱ă𝘳𝘪𝘯ț𝘪 𝘴𝘪 𝘤𝘦𝘪𝘭𝘢𝘭ț𝘪 𝘧𝘳ăț𝘪𝘰𝘳𝘪! 𝘝𝘰𝘮 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘪𝘯𝘶𝘢 𝘴𝘶𝘴ț𝘪𝘯𝘦𝘳𝘦𝘢 𝘭𝘰𝘳 î𝘯 𝘱𝘰𝘴𝘵, 𝘳𝘶𝘨ă𝘤𝘪𝘶𝘯𝘦 ș𝘪 𝘮𝘰𝘣𝘪𝘭𝘪𝘻𝘢𝘳𝘦! 𝘊𝘶 𝘋𝘶𝘮𝘯𝘦𝘻𝘦𝘶 𝘷𝘰𝘮 𝘤âș𝘵𝘪𝘨𝘢! 𝘓𝘦𝘢 𝘵𝘳𝘦𝘣𝘶𝘪𝘦 𝘴ă 𝘷𝘪𝘯ă 𝘥𝘦 𝘶𝘳𝘨𝘦𝘯ță î𝘯 𝘧𝘢𝘮𝘪𝘭𝘪𝘢 𝘦𝘪! 𝘕𝘶 𝘴𝘶𝘯𝘵 𝘮𝘰𝘵𝘪𝘷𝘦 𝘴ă 𝘧𝘪𝘦 𝘳𝘶𝘱𝘵ă 𝘥𝘦 𝘥𝘳𝘢𝘨𝘰𝘴𝘵𝘦𝘢 𝘱ă𝘳𝘪𝘯ț𝘪𝘭𝘰𝘳 ș𝘪 𝘢 𝘧𝘳ăț𝘪𝘰𝘳𝘪𝘭𝘰𝘳! 𝘔𝘶𝘭ț𝘶𝘮𝘪𝘮 𝘭𝘶𝘪 𝘙𝘶𝘣𝘦𝘯 ș𝘪 𝘈𝘭𝘣𝘦𝘳𝘵 𝘤ă 𝘢𝘶 𝘳𝘦𝘻𝘪𝘴𝘵𝘢𝘵 𝘵𝘰𝘵 𝘢𝘤𝘦𝘴𝘵 𝘤𝘢𝘭𝘷𝘢𝘳 𝘢𝘭 𝘥𝘦𝘴𝘱ă𝘳ț𝘪𝘳𝘪𝘪, 𝘭𝘦 𝘥𝘰𝘳𝘪𝘮 𝘮𝘶𝘭𝘵ă 𝘴ă𝘯ă𝘵𝘢𝘵𝘦, 𝘴ă 𝘴𝘦 𝘣𝘶𝘤𝘶𝘳𝘦 𝘥𝘦 𝘢𝘳𝘮𝘰𝘯𝘪𝘢 𝘤ă𝘮𝘪𝘯𝘶𝘭𝘶𝘪 𝘱ă𝘳𝘪𝘯𝘵𝘦𝘴𝘤. 𝘕𝘦 𝘷𝘰𝘮 𝘳𝘶𝘨𝘢 𝘤𝘢 𝘋𝘶𝘮𝘯𝘦𝘻𝘦𝘶 𝘴ă 𝘭𝘦 𝘷𝘪𝘯𝘥𝘦𝘤𝘦 𝘵𝘳𝘢𝘶𝘮𝘦𝘭𝘦 𝘧ă𝘤𝘶𝘵𝘦 𝘥𝘦 𝘑𝘶𝘨𝘦𝘯𝘥𝘢𝘮𝘵! 𝘔𝘶𝘭ț𝘶𝘮𝘪𝘮 𝘵𝘶𝘵𝘶𝘳𝘰𝘳 𝘤𝘦𝘭𝘰𝘳 𝘤𝘢𝘳𝘦 𝘴-𝘢𝘶 𝘪𝘮𝘱𝘭𝘪𝘤𝘢𝘵 î𝘯 𝘢𝘤𝘦𝘢𝘴𝘵ă 𝘤𝘢𝘶𝘻ă! 𝘋𝘶𝘮𝘯𝘦𝘻𝘦𝘶 𝘷ă 𝘷𝘢 𝘳ă𝘴𝘱𝘭ă𝘵𝘪 𝘵𝘶𝘵𝘶𝘳𝘰𝘳!

𝘌𝘤𝘩𝘪𝘱𝘢 𝘥𝘦 𝘴𝘶𝘴ț𝘪𝘯𝘦𝘳𝘦 𝘍𝘶𝘳𝘥𝘶𝘪

Cultul Creștin Penticostal

Acest articol a fost publicat în Uncategorized. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.