COMUNICAT- Renovatio Bucuresti

Având in vedere situatia prin care a trecut biserica Renovatio, dorim sà và comunicam care sunt lucrurile bune si frumoase pe care Dumnezeu le-a fàcut pentru noi.


Romani 8;28 „De altà parte, §tim cà toate lucrurile lucreazà impreunà spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, si anume spre binele celor ce sunt chemati dupà planul Sãu.”


Orice reformà este necesarà si binevenità in lucrarea lui Dumnezeu. Biserica noastrà -a intärit si zidit prin decizii ferme si o nouà formà de conducere in privinta fratelui pastor Florin lanovici, Sfatul Frätesc a luat act de hotàrârea fratelui dumnealui de a se supune disciplinärii si de a râmâne la dispozitia Sfatului Frätesc care sà stabileascà
perioada de disciplinare.

Motivul hotärârii de a se pune deoparte în slujirea pastoralà este administrarea gresità a unei situatii privind o familie care a fost consiliatà, gresit, nebiblic, in privat, precum si necomunicarea
cu Biserica referitoare la pozitionarea diferità a unui teren apartinând bisericii.

Sfatul Frätesc a stabilit ca disciplinarea fratelui sà fie pe o perioadà de 3 luni in privinta slujbei pastorale, adicà fratele nu va mai da Cina, nu va mai cununa, nu mai oficiazà botezurile, nu va mai face ungere cu untdelemn timp de 3 luni.
In ce priveste slujba predicärii Cuvântului lui Dumnezeu, suspendarea este stabilità pentru o perioadà de o lunà de zile.

Fratele Florin lanovici a gresit in privinta sfätuirii acestei familii,
färà sà se facà vinovat de invàtàturà gresità de la amvon si de aceea Sfatul Fràtesc a decis suspendarea dreptului de predicare pentru o lunà.

Totodatà, fratele Florin lanovici nu va mai oferi consiliere pânà la sfârsitul anului. Toate aceste hotàrâri sunt asumate de comun acord in fricà si respect fatà de Cuvântul lui Dumnezeu.
Conducerea bisericii Renovatio va fi asiguratà de un grup de prezbiteri care se va ingriji de bunul mers al bisericii.

Grupul este alcätuit din pastori, prezbiteri, secretar. Pe perioada autodisciplinàrii pastorul lanovici nu va sluji in cadrul grupului de prezbiteri, care va fi alàturi de dânsul cu rugàciune si sfat, si va putea sà fie consultat cu privire la unele aspecte de conducere ale bisericii
färà dept de decizie.

Biserica Renovatio trece de la conducerea centratà pe un pastor coordonator la modelul biblic al bisericii din Antiohia, unde slujirea era coordonatà de cätre grup de prezbiteri cu drepturi gale si
care decid prin vot in unanimitate. Prin acest model biblic conducerea bisericii Renovatio va fi intärità,

Sfatul va fi format din mai multi prezbiteri, iar decizile se vor lua cu o consultare mai
amplà.


Va anuntam de asemenea cà incepând cu ziua de duminicà, 18 Septembrie, fratelui Florin
lanovici il revine dreptul de predicare in Biserica Renovatio.


Và multumim si va suntem recunoscätori tuturor celor care ne-ati sustinut prin rugâciuni
si incurajari in momentele acestea foarte grele pentru Biserica noastrà!

Acest articol a fost publicat în Uncategorized. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.