Minunea dragostei divine – devoțional din 1 Corinteni 111 Corinteni 11 este un capitol complex din multe puncte de vedere, dar în cadrul acestui scurt devoțional nu putem decât să medităm câteva clipe la două dintre versetele lui:

„(…) Domnul Isus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine. Și, după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și a zis: „Luați mâncați; acesta este trupul Meu care se frânge pentru voi. (…)” (vezi v. 23-24).

1 Corinteni 11:17-34 este textul nou-testamentar care tratează cel mai pe larg ce înseamnă împărtășirea credincioșilor la Masa Domnului și modul în care aceștia ar trebui să se împărtășească. Poate că tindem să trecem rapid peste versetele introductive, citate mai sus, dar tocmai în acestea găsim sintetizată minunea dragostei divine!

Gestul Domnului nostru Isus Hristos exprimă dragostea supremă. El frânge pâinea ca un semn al faptului că așa va fi frânt și trupul Său. El nu va dărui ucenicilor și omenirii câte ceva din ceea ce are, ci se va oferi pe Sine Însuși. Își va oferi viața! Va oferi totul!

Dar în text mai este inserată o mențiune deloc neînsemnată, care face dragostea divină să strălucească mai tare. Este vorba despre încadrarea temporală a acestui gest: „în noaptea în care a fost vândut.” Iată-L pe Fiul lui Dumnezeu care se frânge, care dă totul. Când? În noaptea în care oamenii pregătesc cel mai josnic act de trădare. În acea noapte, iubirea divină perfectă, sublimă, de o puritate absolută s-a intersectat cu stricăciunea și hidoșenia naturii umane decăzute.

Vestea cea mai bună este că iubirea divină a biruit. Ori de câte ori ne împărtășim la Masa Domnului, noi proclamăm, cu cea mai adâncă recunoștință, că Trupul Domnului a fost frânt pe cruce, iar sângele a curs, până când Domnul a strigat „S-a isprăvit!”. Apostolul Pavel amintește dragostea aceasta și romanilor, când le scrie: „Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi” (Romani 5:8).

În timp ce îi mulțumești lui Dumnezeu pentru dragostea Lui divină, amintește-ți că El te cheamă să împarți celor de lângă tine același fel de dragoste! Să te dăruiești cu același tip de frângere. Este imposibil? Categoric. Pentru noi este imposibil! Este vorba despre o dragoste divină, iar a noastră este umană. Vestea bună este însă că „dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre, prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat” (Romani 5:5). Cu Dumnezeu-Duhul Sfânt locuind în noi, toate lucrurile sunt posibile!

P. S. Modul în care corintenii se împărtășeau la Masa Domnului ajunsese să nu mai fie o dovadă a dragostei divine, ci o manifestare a egoismului uman. „Masa de dragoste” care însoțea Cina Domnului devenise „Masa egoismului.” Cei bogați mâncau și se îmbătau, iar cei care nu aveau mâncare priveau la ei… Să nu permitem astfel de manifestări în adunările noastre.

Valentin Făt pentru Edictum Dei

Acest articol a fost publicat în Uncategorized. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.