C O M U N I C A T -CULTUL CREȘTIN PENTICOSTAL BISERICA LUI DUMNEZEU APOSTOLICÀ DIN ROMÂNIA


Cultul Crestin Penticostal din România särbätoreste 100 de ani de la infiintarea
primei biserici penticostale din tara noastrà, eveniment care a avut loc in localitatea
Päulis, judetul Arad, in data de 10 septembrie 1922
Cu ocazia Centenarului se vor organiza adunari de sárbâtoare care vor marca acest
moment special. Astfel, in zilele 9-11 septembrie 2022 vor avea loc urmätoarele slujbe:
vineri, 9 septembrie 2022, ora 18:00, la Biserica Penticostalà „,Gloria”, Arad; sâmbätà, 10
septembrie 2022, ora 10:00, pe stadionul din Päulis, iar de la ora 17:00, pe stadionul
„Francisc Neuman” din Arad; duminicà, 11 septembrie 2022, ora 9:00, in mai multe
biserici penticostale din municipiul Arad, iar de la ora 17:00, pe stadionul „Francisc
Neuman” din Arad.
Consiliul Bisericesc al Cultului Crestin Penticostal a hotàrât sà invite la aceastà
särbätoare reprezentanti ai organizatiilor penticostale Church of God, Assemblies of God
si Pentecostal European Fellowship, ai organizatiilor penticostale din diferite täri
europene, ai bisericilor penticostale române din diaspora, ai Cultelor din România,
precum si reprezentanti ai autoritàtilor de stat, centrale si locale.
in aceste zile de sarbâtoare, in care vom celebra 100 de ani de la deschiderea
primei biserici penticostale pe teritoriul României, dorim sã-I multumim lui Dumnezeu
pentru ajutorul pe care ni 1-a däruit in decursul acestui secol, in care Biserica Penticostalà
a trecut prin multe suterinte si perioade de persecutie, precum si pentru binecuvântärile
pe care El le-a revärsat din belsug peste noi.
in acesti o sutà de ani, cu ajutorul Duhului Sfänt, numärul bisericilor penticostale a
crescut forte mult. Astâzi, la Centenar, Cultul Crestin Penticostal numärà peste 3300 de
biserici si sute de mi de credinciosi care-L glorificà pe Dumnezeu, in tarà si in strainâtate.
Ne rugam ca Dumnezeu sä lucreze mai departe in tara noastrà cu puterea Lui, sà si
manifeste dragostea Lui peste poporul român si sà binecuvânteze bisericile noastre, iar
credinciosii penticostali sà ducà mai departe Evanghelia câtre oamenii nemântuiti,
implinind porunca Domnului Isus de a propovàdui Evanghelia la orice fàpturà.
I invitäm cu drag, la aceste intâlniri, pe credinciosii penticostali din tarà si din
diaspora, precum si pe toti cei care doresc sà ne fie alâturi la acest eveniment al Cultului
Crestin Penticostal din România. Mai presus de toate, dorim ca in mijlocul nostru, la
särbätoare, sã avem parte de prezenta binecuvântatà a Domnului nostru ISUS HRISTOS!


BIROUL PERMANENT AL CULTULUI CRESTIN PENTICOSTAL-B.D.A.R.

Acest articol a fost publicat în Uncategorized. Salvează legătura permanentă.