O inimă si o cale…

Relația, personală, profundă, permanentă cu Dumnezeu aduce adevărata FERICIRE ! Crede ! Promisiunea lui Dumnezeu este pentru tine. Iată pe scurt căteva promisiuni.

• VIAȚĂ NOUĂ
Rom 6:4 Noi deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropaţi împreună cu El, pentruca, după cum Hristos a înviat din morţi, prin slava Tatălui, tot aşa şi noi să trăim o viaţă nouă.”

• INIMĂ NOUĂ
„Ezec 18:31 Lepădaţi dela voi toate fărădelegile, prin care aţi păcătuit, faceţi-vă rost de o inimă nouă şi un duh nou. Pentruce vreţi să muriţi, casă a lui Israel?”

• DUH NOU
„Ezec 36:26. Vă voi da o inimă nouă, şi voi pune în voi un duh nou; voi scoate din trupul vostru inima de piatră, şi vă voi da o inimă de carne.”

• FĂPTURĂ NOUĂ
„2 Cor 5:17. Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s’au dus: iată că toate lucrurile s’au făcut noi.”

• ÎNVĂȚĂTURĂ NOUĂ
„Marcu 1:27 Toţi au rămas înmărmuriţi, aşa că se întrebau unii pe alţii: „Ce este aceasta? O învăţătură nouă! El porunceşte ca un stăpîn chiar şi duhurilor necurate, şi ele Îl ascultă!“

• CALE NOUĂ
„Ev. 10:20 pe calea cea nouă şi vie pe care ne-a deschis-o El, prin perdeaua dinăuntru, adică trupul Său,”

• CÂNTARE NOUĂ
” Ap. 14:3 Şi ei cântau o cântare nouă, înaintea tronului, înaintea celor patru făpturi vii şi înaintea bătrânilor.”

Cu dragoste,
Ciprian Bârsan

Acest articol a fost publicat în Uncategorized. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.