„… Voi veți primi o putere când Se va coborî Duhul Sfânt peste voi și-Mi veți fi martori…” (Fapte 1:8)

Începutul împlinirii acestei promisiuni a fost marcat de evenimentul care a avut loc în Ziua Cincizecimii (Fapte 2:1-4). Persoana divină a Duhului Sfânt S-a coborât peste credincioși, astfel încât toți au devenit părtași comuniunii cu același Duh Sfânt, pentru a fi împreună noua umanitate răscumpărată, Trupul lui Hristos (cf. 1 Cor. 12:13). Semnele spectaculoase, sunetul venit din cer „ca vâjâitul unui vânt puternic”, limbile „ca de foc” distribuite peste fiecare dintre cei prezenți și miracolul faptului că „toți au început să vorbească în alte limbi” au reprezentat dovada că promisiunea venirii Duhului s-a împlinit. (…)

Așa cum începutul a fost marcat de semne vizibile care au atestat lucrarea lui Dumnezeu în viața credincioșilor, având un impact major și asupra celor necredincioși, prezența și activitatea continuă a Duhului în mijlocul comunității și în viața celor răscumpărați vor fi mereu atestate de o mărturie corespunzătoare: rodul Duhul Sfânt vizibil în viețuirea credincioșilor (Gal. 5:22-23), darurile și slujbele administrate de Duhul în comunitatea credinței (1 Cor. 12:4-11; Ef. 4:11-12), orientarea spre cele plăcute Duhului în trăirea vieții (Rom. 8:5-9, 14), proclamarea Evangheliei și mărturisirea lui Hristos.

În acest mod, Dumnezeu Își îndeplinește lucrarea salvatoare în mijlocul lumii prin credincioșii Săi, care nu doar trăiesc prin Duhul, ci și umblă prin Duhul; nu doar au primit viața nouă a omului cel nou, eshatologic, prin venirea Duhului în ființa lor, în baza credinței, ci și exprimă comportamental această viață dumnezeiască pe care le-o comunică Duhul Sfânt (Gal. 5:25). Toate acestea indică spre viața cea nouă a noii creații (2 Cor. 5:17), viața duhovnicească a celor îmbrăcați cu Hristos (Gal. 3:26) și cu Duhul Sfânt.

Astfel însuflețiți de Duhul, credincioșii reprezintă lumina lui Dumnezeu și mireasma lui Hristos între oamenii cufundați în întunericul necredinței sau al credințelor nefaste ori zadarnice. Era nevoie de o împuternicire dumnezeiască pentru ca acest deziderat să devină realitate. Coborârea Duhului Sfânt peste credincioși a deschis această posibilitate, prezența și activitatea Duhului în viața lor reprezentând puterea divină care-i abilitează să fie niște martori eficienți ai lui Hristos și ai Împărăției lui Dumnezeu.

Pastor Lector univ. dr. Victor Vladimir Neamțu

(text apărut în foaia de informare a ITPB)

Acest articol a fost publicat în Uncategorized. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.