Beneficiile suferinței Domnului Isus

. Să primim prin credință VINDECAREA, sufletului și a trupului Isa 53:5 

Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa, care ne dă pacea, a căzut peste El, şi prin rănile Lui sîntem tămăduiţi.”

2. Să căpătăm VIAȚA VEȘNICĂ

In 3:16 „Fiincă atît de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentruca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa vecinică.”

3. Să fim smulși din VEACUL acesta rău. 

Gal 1:4 „El S’a dat pe Sine însuş pentru păcatele noastre, ca să ne smulgă din acest veac rău, după voia Dumnezeului nostru şi Tatăl.”

4. Să avem asigurat VIITORUL și să căpătăm nădejde 

Ier 29:11 „Căci Eu ştiu gîndurile, pe cari le am cu privire la voi, zice Domnul, gînduri de pace şi nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor şi o nădejde.”

Cu dragoste, Ciprian Bârsan

Acest articol a fost publicat în Uncategorized. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.