Dragi susținători ai familiei Furdui
Mai întâi de toate vrem să îi mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne-a binecuvântat în organizarea protestului din 27 februarie în Walsrode, Germania.

Vrem să vă mulțumim dumneavoastră, tuturor celor 10.000 de persoane care ați participat la protestul pentru susținerea Familiei Furdui. Suntem copleșiți de prezența, susținerea și mai ales de efortul pe care l-ați depus pentru a vă deplasa în Walsrode.

Este impresionant să vedem o asemenea mobilizare, un eveniment fără precedent pentru România și Diaspora, deplasarea masivă către o țară străină pentru susținerea unei familii care se luptă cu un sistem injust, Jugendamt. Tuturor participanților din Germania, Anglia, Scoția, Irlanda, Suedia, Danemarca, Norvegia, Italia, Franța, Spania, Belgia, Austria și România: MULȚUMIM!

Dorim să mulțumim, de asemenea, forțelor de ordine germane din Walsrode pentru profesionalismul de care au dat dovadă în aprobarea și organizarea locală a acestui protest.

Scopul protestului din Walsorde, Germania, a fost acela de a susține Familia Furdui și de a denunța abuzurile Jugendamt Heidekreis împotriva părinților și celor 7 copii care de 10 luni neîntrerupte sunt supuși unor lucruri inimaginabile. Drept urmare, toți cei care au luat cuvântul la protest au prezentat argumente juridice, psihologice, religioase și de drepturi umane pentru care Familia Furdui trebuie reîntregită imediat, după cum urmează:

• Pastor Ghiță Vatamaniuc, Germania – Prezentare a liderilor comunităților din Diaspora

• Pastor Dorin Albuț, Belgia – Mesaj de susținere a familiei Furdui

• Pastor Dănuț Iacob, Italia – Mesaj de susținere a familiei Furdui

• Pastor Popovici, Germania – Denunțare a acțiunilor Jugendamt

• Pastor Adi Flora, Trossingen – Denunțare a acțiunilor Jugendamt

• Pastor Marius Govor, Gießen – Mesaj de susținere a familiei Furdui

• Pastor Grigore Creța, Franța – Mesaj de salut, denunțare a acțiunilor Jugendamt

• Pastor Marius Livanu, Italia – Denunțare a acțiunilor Jugendamt

• Ionel Furdui, fratele lui Petru Furdui, Spania – Prezentare a familiei și încurajare

• Pastor Teofil Harry, Anglia – Denunțare a acțiunilor Jugendamt

• Pastor, Psiholog Christian Tomm – Prezentare a rolului Jugendamt, perspectiva psihopedagogică asupra intervenției abuzive a Jugendamt

• Marș prin orașul Walsrode, condus de fanfara din Bruxelles și Londra

• Doru Linu, Germania – Abuzuri și solicitări de rectificare a acestora

• Șteffy Măcelar, Austria – Perspectiva social-pedagogică a cazului Furdui

• Prezbiter Daniel Țerbea, Hamburg – Prezentare a cazului și a condițiilor din căminele în care sunt plasați copiii

• Deputat Robert Sighiartău, România – Denunțare a abuzurilor Jugendamt și solicitarea autorităților germane să intervină

• Pastor Cornel Nistor, Anglia – Denunțare a abuzurilor Jugendamt

• Eliana Bodnariu, România – Prezentare a experienței asemănătoare prin care a trecut ea în Norvegia din cauza Barnevernet

• Marius Bodnariu, România – Similaritățile dintre cazul familiei Bodnariu și cazul familiei Furdui și abuzurile Jugendamt

• Rebeca Miclău, sora Cameliei Furdui, Germania – Încurajare pentru familie

• Pastor Jakob Wassilijew, Germania – Familia în societate

Pe 27 februarie 2022 românii au scris o filă de istorie în Walsrode, Germania. Am arătat o susținere puternică pentru rolul familiei în societate, am promovat valorile morale și creștine în societate, am denunțat abuzurile Jugendamt și am demonstrat o solidaritate extraordinară cu familia Furdui, Petru, Camelia, David, Naomi, Estera, Natalia, Ruben, Albert și Lea.

Dumnezeu să vă binecuvânteze!

Echipa de Inițiativă Furdui

***

Dear supporters of the Furdui family,

First of all, we want to thank God for blessing us in organizing the February 27 peaceful protest in Walsrode, Germany.

We would like to thank each and every one of the 10,000 persons who participated in the protest in support of the Furdui family. We are overwhelmed by your presence, support, and especially by the effort you have put into traveling to Walsrode.

It is impressive to see such a mobilization, an unprecedented event for Romania and the Diaspora, the massive traveling to a foreign country to support a family struggling with an unjust system, the Jugendamt. To all participants from Germany, England, Scotland, Ireland, Sweden, Denmark, Norway, Italy, France, Spain, Belgium, Austria, and Romania: THANK YOU! THANK YOU!

We would also like to thank the German law enforcement agencies in Walsrode for their professionalism in approving and organizing the local protest.

The purpose of the protest in Walsrode, Germany, was to support the Furdui family and to denounce the abuses of the Jugendamt Heidekreis against the parents and their seven biological children who have been subjected to unimaginable things for ten (10) uninterrupted months.

As a result, all of those who took part in the protest presented legal, psychological, religious, and human rights arguments for which the Furdui family must be reunited immediately, as follows:

• Pastor Ghiță Vatamaniuc, Germany – Presentation of Diaspora community leaders

• Pastor Dorin Albuț, Belgium – Message in support of the Furdui family

• Pastor Dănuț Iacob, Italy – Message in support of the Furdui family

• Pastor Popovici, Germany – Denunciation of Jugendamt actions

• Pastor Adi Flora, Trossingen – Denunciation of Jugendamt actions

• Pastor Marius Govor, Gießen – Message in support of the Furdui family

• Pastor Grigore Creța, France – Greeting message, denunciation of Jugendamt actions

• Pastor Marius Livanu, Italy – Denunciation of Jugendamt actions

• Ionel Furdui, brother of Petru Furdui, Spain – Presentation of the family and encouragement

• Pastor Teofil Harry, England – Denunciation of Jugendamt actions

• Pastor/Psychologist Christian Tomm – Presentation of the role of the Jugendamt, the psycho-pedagogical perspective on the abusive intervention of the Jugendamt

• March through the city of Walsrode, led by the brass band from Brussels and London

• Doru Linu, Germany – Abuses and requests for rectification

• Șteffy Măcelar, Austria – The social-pedagogical perspective of the Furdui case

• Elder Daniel Țerbea, Hamburg – Presentation of the case and the conditions in the public institutions where the children are placed
• MP Robert Sighiartău, Romania – Reporting the Jugendamt abuses and requesting the German authorities to intervene

• Pastor Cornel Nistor, England – Report abuse of Jugendamt

• Eliana Bodnariu, Romania – Presentation of the similar experience she went through in Norway because of Barnevernet

• Marius Bodnariu, Romania – Similarities between the Bodnariu family case and the Furdui family case and Jugendamt abuses

• Rebeca Miclău, sister of Camelia Furdui, Germany – Encouragement for the family

• Pastor Jakob Wassilijew, Germany – Family in society

On February 27, 2022, the Romanians wrote a piece of history in Walsrode, Germany. We have shown strong support for the role of the family in society, we have promoted moral and Christian values in society, we have denounced the abuses of the Jugendamt, and we have shown extraordinary solidarity with the Furdui family: Petru and Camelia, David, Naomi, Estera, Natalia, Ruben, Albert, and Lea.

God bless you!

The Furdui Initiative Team

#furduifamily #walrode #jugendamt #heidekreis

https://www.facebook.com/102685895313444/posts/278724784376220/

Acest articol a fost publicat în Uncategorized. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.