ADMITERE LA LICEUL TEOLOGIC PENTICOSTAL „EMANUEL”2022

Situat în centrul Municipiului București (în apropierea Parcului Tineretului), cu spații proaspăt renovate și cu clase dotate cu tehnologie performantă, de ultimă generație, Liceul Teologic Penticostal „Emanuel” din București organizează admitere în clasa a IX-a (2 clase – 48 locuri), la profilul vocațional teologic (teologie penticostală).

Având deviza „Excelență în educație, pasiune în vocație”, viziunea liceului nostru este să formeze tineri care să-L cunoască pe Dumnezeu prin studierea Sfintei Scripturi, a Creației și a culturii, care să aibă un caracter zidit pe valorile creștine și care să deprindă competențe vocațional-religioase, științifice și culturale, cu scopul de a fi oameni reprezentativi în familie, în biserică și în societate.

Dacă vă doriți pentru copilul Dvs. o școală publică (fără taxe) în care se face carte, amenajată modern, dotată cu tehnologie de ultimă oră, în care să primească o educație creștină aleasă, din partea unor profesori bine pregătiți și dedicați și în care să își formeze un caracter frumos… Liceul Teologic Penticostal „Emanuel” este alegerea potrivită!

Iată câteva informații importante:

CALENDARUL ADMITERII

Sesiunea I
16-17 mai 2022 – înscrierea
18-20 mai 2022 – desfășurarea probelor de aptitudini
23 mai 2022 – afișare rezultate (înainte de contestații)
27 mai 2022 – afișare rezultate finale

Sesiunea a II-a
26 iulie 2022 – înscrierea
27-28 iulie 2022 – desfășurarea probelor de aptitudini
28-29 iulie 2022 – afișarea rezultatelor

Se pot înscrie la admiterea în clasa a IX-a absolvenţi de gimnaziu (de orice confesiune creștină) având minimum media 9 (nouă) la purtare pentru fiecare clasă din învățământul gimnazial.
Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele patru acte: anexa la fișa de înscriere (se primește de la școala gimnazială); certificat de naştere – copie; fişa medicală în original; declaraţie din partea candidatului şi a părinţilor acestuia că au luat cunoştinţă de Regulamentul intern al unității școlare şi că sunt de acord să-l respecte.

În cadrul examenului de admitere, candidații vor susține următoarele probe de aptitudini:

  1. un interviu, evaluat cu calificativ admis/respins. Interviul constă în verificarea dicției și motivarea alegerii unității de învățământ vocațional teologic
  2. o probă de verificare a cunoștințelor religioase (VCR), evaluată cu notă. Proba VCR constă în calcularea (cu două zecimale, fără rotunjire) a mediei aritmetice a mediilor anuale la disciplina religie din clasele V-VIII. Nota prin care se evaluează această probă constituie nota finală la proba de aptitudini (APT). Media minimă la proba VCR trebuie să fie minimum 7 (șapte). În situația în care unul dintre candidați nu a studiat disciplina religie pe parcursul claselor V-VIII, și în consecință nu are media încheiată la disciplina religie, pentru una sau mai multe clase, acesta va susține o probă orală de verificare a cunoștințelor la disciplina religie (la cultul creștin penticostal). În această situație, subiectele pentru proba orală se elaborează din programa şcolară de religie a cultului creștin penticostal, clasele V-VIII. Durata probei orale va fi de 20 minute.

Dosarul de înscriere a candidaților se va putea depune inclusiv on-line, prin transmiterea documentelor pe adresa de e-mail a unității de învățământ (liceuemanuel@yahoo.com).

Pentru lămuriri suplimentare, vă rugăm să telefonați la Secretariatul liceului (021.3311669‬) sau să ne scrieți pe adresa de e-mail liceuemanuel@yahoo.com. Detaliile cu privire la documentele necesare înscrierii pentru admiterea, graficul admiterii și alte informații legate de aceasta vor fi anunțate și aici, pe pagina de Facebook a școlii, în timp util.

https://www.facebook.com/1312668201/posts/10226583569758111/?d=n

Acest articol a fost publicat în Uncategorized. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.