Principiile de bază ale credincioșilor baptiști din România…

Din când în când, mai ales când suntem tentați să vorbim sau să scriem cu prea multă încredere (în noi), e bine să învățăm să ne întoarcem la idealurile mișcării din care facem parte. Ispita de a abandona Scriptura și Mărturisirea de credință, în favoarea unor scrieri apocrife, se manifestă în fiecare generație, mai ales în perioadele de criză. În smerenie, ar trebui să ne aducem aminte că unii din pionierii mișcării baptiste au plătit cu viața sau libertatea susținerea acestor principii. Cine își închipuie că baptiștii vor renunța la aceste principii, care fac parte integrantă din ethosul lor, nu a înțeles niciodată cu adevărat spiritul acestei mișcări.

  1. Principiul autorităţii spirituale

Bisericile baptiste din România se întemeiază pe învăţătura Sfintelor Scripturi. Sfânta Scriptură (Biblia) este Cuvântul infailibil al lui Dumnezeu şi reprezintă autoritatea supremă în materie de credinţă şi practică religioasă a bisericilor baptiste din România.

  1. Principiul asocierii

Bisericile baptiste din România sunt biserici surori. Ele se asociază cu scopul de a se sprijini reciproc, de a susţine împreună mărturia creştină, de a veghea la păstrarea nealterată a învăţăturilor Sfintelor Scripturi, de a colabora în misiune şi de a-şi apăra libertatea religioasă.

  1. Principiul autonomiei

Bisericile baptiste se organizează şi funcţionează în mod autonom. Celelalte entităţi ale Cultului Creştin Baptist din România au rolul de a sprijini bisericile baptiste locale să îşi îndeplinească menirea.

  1. Principiul apostoliei

Fiecare biserică baptistă are mandatul apostolic încredinţat de Hristos de a fi o comunitate trimisă în lume pentru a mărturisi Evanghelia şi pentru a împărtăşi credinţa, speranţa şi iubirea creştină tuturor oamenilor.

  1. Principiul preoţiei universale

Fiecare credincios are acces liber la Dumnezeu, prin mijlocirea Domnului Isus. Ca preoţi ai lui Dumnezeu, credincioşii baptişti au dreptul şi responsabilitatea de a mărturisi Evanghelia, de a sluji potrivit înzestrării duhovniceşti şi de a mijloci în rugăciune pentru mântuirea semenilor lor.

  1. Principiul libertăţii religioase

Credincioşii baptişti împărtăşesc convingerea potrivit căreia fiecare persoană şi fiecare biserică trebuie să se bucure de libertatea de a-şi alege modul de închinare şi slujire a lui Dumnezeu, fără îngrădiri sau amestec din afară. Cultul Creştin Baptist din România este liber şi autonom faţă de stat. Baptiştii susţin principiul separării bisericii faţă de stat, potrivit dictonului „o biserică liberă într-un stat liber”.

  1. Principiul egalităţii cultelor

Cultul Creştin Baptist este egal cu celelalte culte în faţa legii şi a autorităţilor statului. Statul român va păstra poziţia de neutralitate faţă de Cultul Creştin Baptist şi nu va încuraja acordarea de privilegii sau discriminarea Cultului Creştin Baptist faţă de alte culte. Credincioşii baptişti şi aparţinătorii sunt protejaţi de statul român împotriva oricăror comportamente care au ca scop sau vizează atingerea demnităţii ori crearea unei atmosfere intimidante, ostile, degradante, umilitoare sau ofensatoare ori a unei stări de inferioritate, legate de apartenenţa acestora la credinţa baptistă.

Samy Țuțac

Acest articol a fost publicat în Uncategorized. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.