Joia Mare: Un PLAN perfect pentru tine

-Masa de Paşte (Matei 26:17-29; Marcu 14:12-25; Luca 22:7-30; Ioan 13:1-38)

-Cuvântarea de rămas bun (Ioan 14:1-31)

-Cuvântarea în drum spre grădina Ghetsimani (Ioan 15, 16)

-Rugăciunea de Mare Preot în grădina Ghetsimani (Matei 26:30, 36-46; Marcu 14:26, 32-42; Luca 22:39-46; Ioan 17-18:1)

-Trădarea şi arestarea (Matei 26:47-56; Marcu 14:43-52; Luca 22:47-53; Ioan 18:2-12)

-Judecata înaintea lui Ana (Ioan 18:12-14, 19:23)

-Judecata înaintea lui Caiafa (Matei 26:57, 59-68; Marcu 14:53, 55-65; Luca 22:54, 63-65; Ioan 18:24)

-Tăgăduirea lui Petru (Matei 26:58, 69-75; Marcu 14:54, 66-72; Luca 22:54-62; Ioan 18:15-18, 25-27)

-Judecata înaintea Sinedriului (Matei 27:1; Marcu 15:1; Luca 22:66-71)

-Moartea lui Iuda (Matei 27:3-10)

PLANUL perfect, conceput în cer, trebuia împlinit până la capăt…
Ziua de joi a început cu o întrebare pusă de ucenici: “Unde vrei să-Ți PREGATIM să mănânci PAȘTELE?”
La acestă întrebare Domnul răspunde mărturisind ucenicilor: “Am dorit mult să mănânc cu voi”…
Mesajul acesta simplu, sincer, scoate în evidență un adevăr: frumusețea PĂRTĂȘIEI.

Celebrarea Cinei PASCALE are loc în odaia de sus, unde Domnul alături de ucenici, inclusiv trădătorul Iuda, sărbătoresc.
Acolo, într-un cadru intim, Mântuitorul, a instituit cina vorbind despre:
•PAHAR
•PÂINE
•POMENIRE
Acolo, la masă, Domnul afirmă: “Unul din voi mă va vinde” minunată șansă primește Iuda, șansa să se POCĂIASCĂ de păcatul inimii,
Iar acesta fără rușine, întreabă: “Nu cumva sunt eu?” Răspunsul dur al Domnului nu a produs nici o reacție din partea trădătorului.

Apostolul, Ioan inserează un eveniment crucial petrecut în această zi de joi, momentul măreț al spălării picioarelor, o PILDĂ, un exemplu, o dovadă a smereniei, a sacrificiului.
După ce au cântat Cântarea, Isus Mântuitorul se îndreaptă spre Ghetsimani, urmează o luptă cumplită, dusă la nivel spiritual.
Pentru prima dată Domnul solicită ajutorul ucenicilor: “Rămâneți, aici și vegheați împreună cu mine…”
-Cristos se ruga, ucenicii dormeau,
-Cristos plângea, ochii lui vărsau lacrimi ochii, ucenicilor se îngreuiază de somn,

-Cristos se ruga, trădătorul Iuda se îndrepta spre grădină cu ceata de nenorociți ca să-L prindă pe Isus…

Cu dragoste,

Ciprian Barsan 

Acest articol a fost publicat în Uncategorized. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.