PROFETII DESPRE MESIA

1. DESCRIEREA LUI MESIA:
 Samanta femeii – Gen.3:15
 Samanta promisa – Gen.12:1-3, Gal.3:16
 Steaua care va răsari din Iacov – Num.24:17, Lc.3:34
 Din seminţia lui Iuda – Gen.49:10, Evrei 7:14
 Din samanta lui David – Isaia 11:1-10, Mt.1:1
 Profetul – Deut.18:15-19, Fapte.3:22-23
 Preot după rânduiala lui Melchisedec – Ps.110:4, Evrei 6:20
 Regele din spiţa lui David – Ier.23:5, Lc.1:32-33
 Fiul lui Dumnezeu – Ps.2:7-8, Fapte.13:33
 Fiul omului – Dan.7:13, Mc.8:38
 Emanuel – Isaia 7:14, Mt.1:22-23
 Odrasla – Ier.23:5, Zah.3:8
 Piatra – Ps.118:22, 1Pet.2:4,7
 Robul – Isaia 42:1-4, Mt.12:18,21

2. MISIUNEA LUI MESIA:
 Sa aducă un Legământ nou – Ier.31:31-34, Mt.26:26-30
 Sa predice Evanghelia – Is.61:1-3,Lc.4:17-19
 Sa ia asupra Sa natura noastră – Is.9:6-7, Ev.2:14-16
 Sa moara pentru păcatul omului – Is.53:4-6, 1Pet.1:18-20
 Sa unească poporul lui Dumnezeu – Is.19:23-25, Efes.2:11-22
 Sa cheme neamurile – Is.11:10, Rom.15:9-12
 Sa stea ca preot pe scaunul de domnie a lui David – Ev.1:3, 8:1
 Sa domneasca de pe tronul lui David – Ps.45:5-7, Fapte.2:30-36
 Sa-l distrugă pe cel rău – Rom.16:20, 1Ioan 3:8
 Sa aducă neprihănirea veşnica – Dan.9:24, Mt.3:15, 2Cor.8:1

3. DOMNUL ISUS ESTE MESIA, FAPT DOVEDIT PRIN:
 Naşterea Sa la Betleem – Mica 5:2, Lc.2:4-7
 Născut dintr-o fecioara – Is.7:14, Mt.1:18-25
 Apariţia Lui a doua oara, in templu – Hagai 2:7,9; Io.18:20
 Savarsirea de minuni – Is.35:5-6, Mt.11:4-5
 Respingerea Sa de către evrei – Is.53:3, Io.1:11
 Moarte ispăşitoare – Is.53:1-12, 1Pet.3:18
 Venirea Sa la vremea rânduita – Dan.9:24-27, Mc.1:15

4. ALTE PROFEŢII CU PRIVIRE LA MESIA:
 Închinarea – Ps.72:10-15, Mt2:1-11
 Fuga in Egipt – Osea 11:1, Mt.2:13-15
 Premergătorul – Mal.3:1, Mc.1:1-8
 Râvna Sa – Ps.69:9, Io.2:17
 Intrarea Sa triumfala in Ierusalim – Zah.9:9-10, Mt.21:1-11
 Trădarea Sa – Ps.41:9, Mc.14:10
 Vânzarea Sa – Zah.11:12, Mt.26:15
 Apărarea sa tăcuta – Is.53:7, Mt.26:62-63
 Scuiparea Sa – Is.50:6, Mc.14:65
 Răstignirea Sa alături de pacatosi – Is.53:12, Mt.27:38
 Străpungerea mâinilor si picioarelor Sale – Ps.22:16, Io.19:36-37
 Batjocorirea Lui – Ps.22:6-8, Mt.27:39-44
 Băutura dinaintea morţii – Ps.69:21, Io.19:29
 Rugăciunea pentru duşmani – Ps.109:4, Lc.23:34
 Aruncarea zarurilor pentru hainele Sale – Ps.22:18, Mc.15:24
 Moartea fara zdrobirea nici unui os – Ps.34:20, Io.19:33
 Despărţirea de Dumnezeu – Ps.22:1, Mt.27:57-60
 Păstrarea trupului ca sa nu putrezească – Ps.16:8-10
 Inaltarea Sa la cer – Ps.68:18, Efes.4:8-10
 Proslăvirea, preamărirea Sa – Ps.2:6-12, Filip.2:9-10

Sursa: Internet

Acest articol a fost publicat în Uncategorized. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.