Mesaj Profetic pentru poporul lui Dumnezeu

Se lasă coala albă și condeiul și la unul și la altul , *se aștepta angajamente* scrise pe coală , *hotărâri sfinte* , și însetate dorințe de apropiere . Și lucrurile acestea vor fii urmărite din clipa de față , striga Duhul Sfânt , și *cel ce va rămâne statornic , tare in credința* și va caută sa stăruie in veghere, in rugăciune și in apropiere , va vedea răsărind lumina peste el și casa lui . Și de cel ce scrie și da uitării; negura , frământarea , clatinarea și tulburarea va rămâne asupra ființei lui . *De aceea sa fiți cu luare aminte* și cu băgare de seama căci Cel ce are ochii ca para focului se uita asupra voastră și asupra caselor voastre , că *vrăjmașul o cerut poporul la cernere , familiile la zdrobire și corturile sa fie lovite și unele le-am îngăduit sa fie cernute și altele lovite* , *dar acolo unde văd* *prosternere , căința amară, întoarcere si hotărâre sfântă , voi înlătura durerea *, voi aduce semne de tămăduire , și unde Voi vedea coborâre , voi înlătura sita și ciurul care cerne .

Că dacă in mijlocul bunăstării n-ați voit și nu v-ati silit sa va uniți inimile , vă uniți in mijolocul necazului , a lacrimilor și a durerilor , că *vreau unitate in familii , unitate între familii , unitate in câmpul de lucrare între cei ce lucra pe ogor , între scerători și plugari* .

S-au înmulțit steagurile de doliu , pentru ca mândria a intrat in corturi și nebunia a intrat in mintea multora cu judecați, cu dispreț , cu defăimare și cuvinte înjositoare .

*Ferice de cel ce se coboară in grabă* , steagurile de doliu vor trece deasupra corturilor cum trec păsările călătoare dar nu se vor putea opri ca rămâne in picioare semnul legământului , mărturia sângelui , ca dovadă a biruinței de Cel ce a biruit pe Cel ce avea puterea morții .

Va întrebați , va frământați și ați vrea sa știți de de coboară in țărână uni slujitori , de ce sunt lovite unele corturi și unii bărbați , da *pentru ca s-au rostit fără frica cuvinte de judecata , fără milă și din mândrie* .

*V-am chemat la smerenie* striga Duhul Sfânt și uni au urcat de buna voie pe înălțimi și au privit cu dispreț la alții văzandu-le slăbiciunile .

E vremea pentru voi și vestea trebuie dusă in *popor : sa se coboare in graba de pe înălțimi* , ca dacă nu vuietul durerii va crește , învălmășeala se va înmulții , stramtorarea va apare in curând și sita din întuneric va intra cu mari probe in mijlocul poporului de legământ , dar *dacă poporul se va grăbi sa se coboare fiecare in inima lui și in cortul întâlnirii și in cortul lui *, (striga Duhul ) , voi mai lăsa sa strălucească lumina , liniște și posibilitate de strângere la olaltă , ca sa va bucurați in Cortul întâlnirii de prezenta celui ce se prezintă la legarea rănilor , la alinarea durerilor , la strângerea de risipire a fiilor și fiicelor voastre .

*Da striga Duhul Sfânt duceți vestea să se auda* in lung și in latul țării , peste marii și hotare , căci *Cel viu cheamă la unitate , la smerenie și vei vedea lucrul acesta proșternandu-se poporul de legământ *, „`voi ieși înaintea acestei puterii„` care a primit libertatea sa înainteze„` și ii voi spune oprire„` și lucrul acesta se va arată ca o minune din partea Domnului ca sa se cunoască pe pământ ca puterea este a celui ce a biruint in Golgota , și cuvântul Celui ce a făcut cerul și pământul rămâne in picioare in ziua bătăliei , in ziua vijeliei , și in ziua nenorocirii . Amin

Acest articol a fost publicat în Uncategorized. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.