Cum să călătorești cu Dumnezeu în 2020?

Nu te ÎNSPĂIMÂNTATA
Exod 20:20 Moise a zis poporului: „Nu vă* înspăimântaţi, căci** Dumnezeu a venit tocmai ca să vă pună la încercare şi ca ca să aveţi frica† Lui înaintea ochilor voştri, pentru ca să nu păcătuiţi.”

Ai grijă Ce INTARITURI îți faci- nu strica copaci buni.
Deut: 20:20 Numai copacii *pe care-i vei şti că nu sunt pomi buni de mâncat vei putea să-i strici şi să-i tai şi vei putea să faci cu ei întărituri împotriva cetăţii care este în război cu tine, până va cădea.

Nu ÎNAINTA împotriva fratilor tăi.
Jud. 20:20 Şi bărbaţii lui Israel au înaintat ca să înceapă lupta împotriva bărbaţilor lui Beniamin şi s-au aşezat în linie de bătaie împotriva lor înaintea cetăţii Ghibea.

ÎNTOTDEAUNA ce faci pentru Dumnezeu rămâne.
2 Împ.20:20 Celelalte* fapte ale lui Ezechia, toate isprăvile lui şi cum a făcut iazul** şi canalul de apă şi a adus apele† în cetate nu sunt scrise oare în Cartea Cronicilor împăraţilor lui Iuda?

ÎNCREDEȚI-VĂ în Dumnezeu și veți izbuti
2 Cron. 20:20 A doua zi, au pornit dis-de-dimineaţă spre pustia Tecoa. La plecarea lor, Iosafat a venit şi a zis: „Ascultaţi-mă, Iuda şi locuitorii Ierusalimului! Încredeţi-vă* în Domnul Dumnezeul vostru şi veţi fi întăriţi; încredeţi-vă în prorocii Lui, şi veţi izbuti.”

Ai grijă să nu rămâi în ÎNTUNERIC
Prov. 20:20 Dacă cineva* blestemă pe tatăl său şi pe mama sa,
i se va stinge lumina** în mijlocul întunericului.

ÎNCHINĂ-TE și CERE-I lui Dumnezeu
Matei 20:20 Atunci*, mama fiilor** lui Zebedei s-a apropiat de Isus, împreună cu fiii ei, şi I s-a închinat, vrând să-I facă o cerere.

ÎNTRISTAREA să se prefacă în Bucurie atunci când te ÎNTÂLNEȘTI si-l vezi pe Domnul
loan 20:20 Şi după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile şi coasta Sa. Ucenicii* s-au bucurat când au văzut pe Domnul.

ÎNVATA și nu ASCUNDE nimic
F.A.20:20 Ştiţi că n-am* ascuns nimic din ce vă era de folos şi nu m-am temut să vă propovăduiesc şi să vă învăţ înaintea norodului şi în case

Acest articol a fost publicat în Uncategorized. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.