Despre Sfințenie

„Christian holiness is not (as people often imagine) a matter of denying something good. It is about growing up and grasping something even better. Made for spirituality, we wallow in introspection. Made for joy, we settle for pleasure. Made for justice, we claim for vengeance. Made for relationship, we insist on our own way. Made for beauty, we are satisfied with sentiment. But new creation has already begun. The sun has begun to rise. Christians are called to leave behind, in the tomb of Jesus Christ, all that belongs to the brokenness and incompleteness of the present world. It is time, in the power of the Spirit, to take up our proper role, our fully human role, as agents, heralds, and stewards of the new day that is dawning. That, quite simply, is what it means to be Christian: to follow Jesus Christ into the new world, God’s new world, which he has thrown open before us.” (N.T. Wright, Simply Christian, p. 237)

–––––––––––––––––––

“Sfințenia creștină nu este (cum își închipuie unii, deseori) o tăgăduire a ceva bun. Ea înseamnă maturizare și dobândirea a ceva și mai bun. Făcuți pentru spiritualitate, ne afundăm în introspecție. Făcuți pentru bucurie, ne mulțumim cu plăcerea. Făcuți pentru dreptate, pretindem răzbunare. Făcuți pentru relație, insistăm să mergem pe drumul nostru. Făcuți pentru frumusețe, suntem satisfăcuți cu sentimente. Dar noua creație deja a început. Soarele a început să răsară. Creștinii sunt chemați să lase în urmă, în mormântul lui Isus Hristos, tot ceea ce aparține zdrobirii și incompletitudinii lumii prezente. Este timpul ca, în puterea Duhului, să ne asumăm adevăratul rol, rolul nostru pe deplin uman, de agenți, heralzi și ispravnici ai zorilor zilei ce se arată. Aceasta înseamnă, pur și simplu, să fii creștin: să-L urmezi pe Isus Hristos în lumea cea nouă, în noua lume a lui Dumnezeu, pe care El a deschis-o larg în fața noastră.” (N.T. Wright, „Creștin, pur și simplu”, p. 237)

Via: Ciprian Gheorghe -Luca

Acest articol a fost publicat în Uncategorized. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.