William Carey

Aduceţi nevasta să fie arsă alături de corpul soţului ei!, strigară rudele celui care murise. Rugul era pregătit, iar deasupra lui era pus cel care până ieri fusese vecin şi frate cu oamenii care acum stăteau adunaţi să privească înmormântarea după obiceiul Suttee. În India anilor 1800, nu era un lucru neobişnuit să asişti la înmormântari de acest gen. Toţi ştiau, că potrivit obiceiurilor vremii, şi credinţei Hindi, soţia trebuia arsă de vie împreună cu corpul soţului decedat. Unele femei mergeau de bunăvoie să fie arse, altele însă se ascundeau în momentul în care aflau despre moartea soţului lor. Iar acuma, soţia fusese găsită, adusă cu forţa, şi legată alături de cel care îi fusese soţ, şi căruia îi jurase credinţă. Una dintre rudele decedatului a dat foc lemnelor de sub rug, a turnat untdelemn peste ei, şi curând ţipetele femeii încetară, fiind înghiţite de flăcările nemiloase care se ridicau tot mai sus.

Acesta era obiceiul Suttee în India, şi nimeni nu se putea împotrivi: soţia trebuia arsă sau îngropată de vie, alături de corpul soţului decedat. De data acesta însă, undeva în mulţimea care privea neputincioasă la focul ce ardea, era un bărbat, care de curând păşise pe meleagurile acestui ţinut cu mii de zei, întuneric spiritual, boală, suferinţă şi superstiţie. Privi toată scena fără să poată spune măcar un cuvânt,întrebându-se dacă ceea ce vede este realitate sau un vis. Când cei din mulţime s-au risipit, fiecare să-şi continue munca şi treburile zilnice, el a rămas acolo, şi în acel moment a luat hotărârea să lupte cu toată puterea pentru a opri acest obicei groaznic. Numele lui era William Carey. Dar ce căuta el în această ţară, unde nimeni nu-l cunoştea, o ţară cu obiceiuri atât de stranii şi groaznice, unde oamenii se închinau de la şobolani până la soarele de pe cer, trăind într-o sărăcie lucie, şi unde nu se auzise vreodată de Isus?

William Carey s-a născut în Paulersbury, în Anglia, comitatul Northamptonshire, în anul 1761, ca prim născut, din cei cinci copii ai lui Edmond Carey, învăţătorul satului. Întreaga familie avea predilecţie pentru studiu, dar în mod deosebit acest fiu care s-a dovedit în şcoala tatălui său un element din cele mai bune, avea o mare râvnă la învăţătură, şi o inteligenţă vie.

În primii ani ai copilăriei, îl găsim pe William ca un mare iubitor de păsări şi animale cu care se întovărăşea de multe ori. Atât de mare era preocuparea lui în această privinţă, încât era gata să facă orice, numai să poată studia viaţa lor. Într-una din zile, ducându-se în grădină, zări un cuib de păsărele pe creanga unui pom înalt. Fiind de o curiozitate excesivă, însuşire care l-a ajutat foarte mult în studiile de mai târziu, se hotărî să se urce în pom. Zis şi făcut, însă când era aproape să ajungă la ţintă, alunecă şi căzu atât de rău, încât rămase acolo până veniră părinţii lui şi îl ridicară. Doctorul chemat constată că băiatul îşi frânse piciorul, însă după zilele de refacere, primul lucru pe care l-a făcut când a putut să alerge din nou, a fost să se caţere în copac să vadă cuibul de păsări.

La vârsta de 14 ani, din cauza sărăciei familiei, William nu a mai putut continua şcoala, şi a fost angajat ca şi ucenic la un cizmar din Piddington, Clarke Nichols, unde trebuia să stea de dimineaţa până seara în faţa unor grămezi de ghete rupte care aşteptau să fie reparate. Deşi cunoştea despre Dumnezeu de la părinţii lui, William nu era prea interesat de lucrurile spirituale. Din contră, credea despre sine că este un bun creştin, un tânăr moral, mergea destul de regulat la biserică, şi chiar cânta în cor.

Cu toată hotărârea luată, William a trebuit să mai treacă printro mare încercare până când să aibă loc adevărata convertire.În ajunul Crăciunului a mers după obiceiul locului pe la negustorii stăpânului său şi a primit de la unul din ei un şiling fals. Fără ca băiatul să ştie acest lucru, fugi plin de bucurie la cea mai apropiată prăvălie să cumpere diferite lucruri pentru părinţi, sora lui şi pentru el. Când a a dat negustorului moneda, acesta o respinse ca fiind falsă. În zăpăceala momentului scoase o monedă dintr-ale stăpânului său şi plăti. Suma luată trebuia să fie completată şi fiindcă Carey nu avea, se hotărî să spună o minciună, adică să spună stăpânului său că moneda îi aparţine.

,,O! Doamne”, se ruga el pe drum, „eu nu mă pot ajuta acuma minţind, dar dacă Tu mă vei ajuta să trec prin această încercare, nu  voi mai face niciodată asemenea fapte.” Sosind la atelier, a dat banii stăpânului sau, care, numărându-i, găsi şi moneda falsă. Fiind întrebat, la început ascunse adevărul, dar apoi mărturisi fapta, primind o mustrare aspră. Această faptă necreştinească îi produse lui Carey multă amărăciune în suflet, dar i-a fost spre îndreptare.

Cu altă ocazie, auzind cuvintele unui predicator, simţi mai mult vinovăţia păcatelor sale, fapt care l-a făcut să simtă nevoia de a căuta cu toată seriozitatea sprijin la Isus. De aici înainte a inceput sa studieze cu ardoare Sfânta Scriptură şi un comentariu asupra Noului Testament găsit în rafturile cizmăriei. În el descoperi multe citate greceşti, pe care le-a transcris, şi cu ajutorul unui vechi prieten a putut face tălmăcirea lor. Aşa a începu Carey primele lecţii de greacă. Tot în felul acesta a început şi studiul limbilor latină şi ebraică. În scurt timp, putea să se folosească de Biblia în aceste limbi, ceea ce i-a dat posibilitatea unei aprofundări mai serioase a Cuvântului Inspirat.

Un asemenea element nu putea rămâne mult timp la bancul unui cârpaci, căci, datorită convertirii lui, care avu loc în anul 1779, el începu să facă lucrarea de propovăduitor întorcând pe mulţi tineri de la viaţa lor uşuratică, la una serioasă şi plină de exemple bune.Primul dintre cei câştigaţi de el fu însuşi patronul la care lucra, Clarke Nichols.

Cititi mai mult:

https://www.resursecrestine.ro/eseuri/11418/william-carey

Acest articol a fost publicat în Uncategorized. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.