Lanț de Rugăciune- Institutul Teologic Penticostal

Pe 8 și 9 octombrie a.c., studenții ITPB organizează un „lanț de rugăciune neîntreruptă”, unindu-se în mulțumiri și cereri înaintea Domnului pentru înaintarea lucrării Domnului de la Institut – lucrarea spirituală, precum și cea care privește construcția noului campus. O listă cu obiectivele urmărite în acest maraton de rugăciune puteți găsi mai jos.

Vă invităm să luați parte alături de noi la rugăciunea pentru Institut; studenți masteranzi, absolvenți ITPB, studenți de la scutire de prezență și oricine are pe inimă lucrarea școlii noastre – cu toții sunteți bine-veniți să mijlociți înaintea Domnului alături de noi. Binecuvântarea Domnului să fie peste dumneavoastră și fie ca El ne trimită răspuns la rugăciuni.

Motive rugӑciune

1 Smerirea inimii și pocӑințӑ ȋnaintea lui Dumnezeu

• Mӑrturisirea pӑcatelor personale

• Predare deplinӑ fațӑ de Domnul

• Puterea de a fi oameni cu fricӑ de Dumnezeu

• Puterea de a pӑrӑsi pӑcatele

2 Trezire spiritualӑ la ITP (ȋn rȃndul profesorilor, angajaților, studenților)

• Pasiune pentru rugӑciune, Scripturӑ și pӑrtӑșie cu Biserica printr-o ȋnchinare autenticӑ

• Conștientizarea pӑcatului și despӑrțirea totalӑ de el

• O ȋnțelegere mai profundӑ a sfințeniei lui Dumnezeu

• Pӑstrarea integritӑții morale și spirituale a fiecӑrui membru din comunitatea ITP

• Biruințӑ asupra poftelor tinereții și a legӑturilor pӑcatelor: mȃndrie, necredințӑ, dependențӑ fațӑ de internet, minciunӑ, pornografie, neascultare de pӑrinți, rӑzvrӑtire fațӑ de autoritate, lene, pierderea timpului prin jocuri pe calculator, filme etc.

3 Umplerea cu Duhul Sfȃnt și primirea darurilor Duhului pentru evanghelizare și slujire

• Botezuri cu Duhul și umblare ȋn puterea Duhului

• Putere pentru predicare (ungerea Duhului)

• Interes și inimӑ deschisӑ pentru primirea și manifestarea darurilor duhovnicești (profeție, vorbire ȋn alte limbi, vindecare etc.)

4 Pentru fiecare membru al ITP: protecție divinӑ fațӑ de erezie, dezbinare, conflicte, vorbire de rӑu, compromis financiar, fapte de curvie.

5 Formarea moralӑ și spiritualӑ, pregӑtirea academicӑ a fiecӑrui student pentru a fi un bun slujitor ȋn bisericӑ.

6 Ȋnțelegrea planului lui Dumnezeu pentru viitorul ITP:

• Deschiderea de noi facultӑți și specializӑri

• Deschiderea de programe de masterat

• Ȋnființarea unei școli doctorale

7 Construirea noului campus:

• Resurse financiare

• Resurse umane

• Ȋnțelepciune ȋn luarea deciziilor legate de șantier

• Protecția muncitorilor prezenți pe șantier

• Finalizarea construcției ȋn timp cȃt mai scurt

8 Deschiderea unei biserici ȋn campusul ITP.

9 Integrarea ȋn slujire a absolvenților ITP:

• Fiecare student sӑ fie implicat ȋn slujire

• Cӑlӑuzire pentru studenții din anul 4 ȋn privința locului de slujire

10 Bisericile din țarӑ, Cultul Creștin Penticostal, conducerea cultului:

• Cӑlӑuzire ȋn luarea decizilor

• Trezire spiritualӑ

• Protecție divinӑ asupra slujitorilor, precum și asupra familiilor lor

• Conferința naționalӑ a pӑstorilor (Sovata)

11 Protecție pentru familiile profesorilor și ale studenților:

• Binecuvȃntarea conducerii Institutului, a corpului profesoral și a celui administrativ

12 Binecuvȃntare divinӑ asupra sponsorilor Institutului.

13 Cӑlӑtoria fratelui Nelu ȋn SUA.

Acest articol a fost publicat în Uncategorized. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.