Biserica “Vestea Bună”-Basildon

Slujirea la care ne-a chemat Dumnezeu prin Domnul Isus are un principiu de lucru clar.1. Să ne lepădăm de noi înșine (Mat.16:24)

2.Să acordăm prioritate Domnului și neprihănirii Lui.(Mat.6:33)

Dacă lepădarea de sine (punctul 1) o abordăm înțelegând neputința noatră de a zidi în lumea spirituală fără ajutorul Duhului Sfânt,când vine vorba de prioritatea în viață (punctul 2)găsim că de multe ori Domnul nu are întâietatea în planurile noastre.Totuși El ne atrage atenția zicând:(1 Ioan 2:15-16)

[15]Nu iubiţi lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el.

[16]Căci tot ce este în lume: pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșia vieţii, nu este de la Tatăl, ci din lume.Și toate acestea știind că:(Galateni 5:17)

…firea pământească poftește împotriva Duhului, și Duhul, împotriva firii pământești; sunt lucruri potrivnice unele altora, așa că NU puteţi face tot ce voiţi.

Deci dacă iubești pe Isus cu adevărat, atunci împreună cu lepădarea de sine trebuie să împletești și întâietatea Lui în toate lucrurile. Dar dacă lepădarea de sine este un pretext ca să nu slujești pe Domnul timp în care te slujești pe tine și interesele tale,atunci ești tu fiu,sau fariseu? (2 Petru 3:11)

Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiţi voi, printr-o purtare sfântă și evlavioasă.

Acum dar pentru ca tu să fi numit evlavios renunță la planurile și ambițiile tale care subordonează planul și voia lui Dumnezeu, altfel nu ești vrednic de Hristos.

Domnul să desăvârșească lucrarea pe care a început-o în tine iar tu să desăvârșești ascultarea de EL pe care ai promis-o în ziua dintâi a pocăinței.

Astăzi este ziua cercetării.

Cu dragoste Biserica „Vestea Bună” Basildon

Acest articol a fost publicat în Uncategorized. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.