REFERENDUM 6-7.10.2018  – ORA ASTRALĂ RATATĂ A ROMÂNIEI ! 

Explicația sintagmei ”oră astrală a României” Sternstunden der Menschheit”  Orele astrale ale omenirii – , este o carte de miniaturi istorice avându-l ca autor pe Stefan Zweig, și a fost publicată inițial în 1927. Deși scrisă cu aproape un secol în urmă, lucrarea își păstrează prospețimea și valabilitatea, precum și capacitatea de a ne ajuta să învățăm – dacă vrem! – din lecțiile istoriei. Culegând și prezentând cu mult talent și discernământ mici povestioare importante din  istoria umanității, Stefan Zweig dovedește, prin forța adevărului istoric privit retrospectiv, importanța momentelor de importanță crucială, ”astrală”, ale istoriei colectivităților umane. În carte, sunt prezentate atât ”ore astrale” care au fost fructificate strălucit, soldându-se cu urmări de o importanță benefică extraordinară pentru umanitate, cât și momente istorice cruciale ratate, cu impact și efect negativ peste veacuri și, chiar, milenii. Amintim două ”ore astrale” din cea de-a doua categorie, cea cu efecte tragice incomensurabile… Primul caz: În anul 1453, cucerirea Bizanțului (Constantinopolului) nu s-a datorat calităților de strateg militar ale lui Mahomed, ci unei regretabile omisiuni a bizantinilor. Aceștia au lăsat o poartă din zidul exterior al cetății, celebra Kerkaporta, deschisă. Tocmai prin această ”poartă a uitării”, lăsată deschisă în fața dușmanului, a pătruns și s-a extins Islamul peste Europa, inclusiv peste țara noastră, cu efecte atât de dureroase! Al doilea caz: Înfrângerea de la Waterloo a lui Napoleon, din 18 iunie 1815, nu a fost urmarea incapacității stategice a lui Napoleon sau a forței combatante insuficiente a trupelor sale, ci s-a datorat pur și simplu nehotărârii mareșalului Grouchy, care nu a avut curajul să iasă din cuvântul împăratului și să ia singur decizia de a se reîntoarce pe câmpul de luptă, fapt care ar fi întors soarta războiului. Cu referire la astfel de cazuri, Stefan Zweig conchide, cu atâta îndreptățire: ”În istorie, ca și în viața omenească, regretele nu pot îndrepta greșeala unei clipe. O mie de ani nu pot răscumpăra ceea ce s-a pierdut într-un singur ceas.” Considerăm că România contemporană, tocmai a greșit extrem de grav, prin invalidarea Referendumului pentru Căsătorie, cu urmări tragice incalculabile!

II.REFERENDUMUL ROMÂNESC DIN 6-7.10.2018 – FRUMOS LA VREMEA LUI !? Subsemnatul am conceput și prezentat, înainte de data referendumului în discuție, un material intitulat precum în subtitlul anterior, fără semnele întrebării și mirării, însă, de la sfârșit. Materialul, apărând în spațiul virtual, a suscitat diverse opinii, de la a spune că este o mică revelație, până la a spune că este o ”prostie”, o ”inepție”. Ceea ce i-a deranjat pe unii dintre cititori, sau, poate,  telespectatori, a fost faptul că am susținut și susțin și acum, după invalidarea Refendumului, că există un extrem de interesant mesaj spiritual, deloc forțat, încapsulat în cifrele care alcătuiesc data calendaristică a Referendumului Românesc, un mesaj în perfectă corelare cu valențele moral-spirituale puse în joc cu acea ocazie. Pentru unii, așa ceva nu poate și nu trebuie să se întâmple, pentru că Dumnezeu nu are cum să țină seama și să stabilească astfel de corelații! Desigur, este dreptul contestatarilor să aibă o astfel de opinie, după cum este și dreptul meu să consider că aceasta poate exista, dacă Dumnezeu dorește acest lucru! Supremului Matematician, Dumnezeu făcându-I plăcere, uneori, să se ”joace” cu cifrele! Și am putea da exemple… Dacă lui Dumnezeu Îi este indiferent momentul exact când au loc anumite evenimente sub soare, de ce se vorbește despre ”împliniri ale vremii”, despre momente predeterminate divin în cursul istoriei? Și ofer un singur exemplu: toate demolările Templului de la Ierusalim, semnificând judecata divină aplicată asupra cetății iudaice (cifra 9, indicând judecata) au avut loc, mereu și mereu, în ziua de 9 Av a calendarului iudaic… Să fie în joc întâmplarea? Veți spune că Israel nu e România, și așa și este! Dar Dumnezeu tratează fiecare om și fiecare colectivitate de oameni prin spiritul înțelepciunii și al dreptății Sale și le vorbește, ”când într-un fel, când în altul, dar oamenii nu iau aminte”. În Eclesiastul, cap. 3, versetele 1 și 11/a, stă scris: ”Toate își au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui…  Orice lucru El (Dumnezeu) îl face frumos la vremea lui.”Unul dintre cei mai fermi politicieni în susținerea și promovarea demersului Referendumului solicitat de către Coaliția pentru Familie, în numele celor peste trei milioane de români (și nu voi da numele acestui domn senator, pentru că am constatat că și aceasta  îi deranjează pe unii), a folosit mereu citatul biblic prezentat mai sus, inclusiv în discursul ținut cu ocazia acordării votului decisiv din Senatul Romaniei. Prin folosirea acestui citat se exprima încrederea că, în ciuda tuturor tergiversărilor, Dumnezeu Însuși este implicat și rămâne în controlul demersului constituțional privind căsătoria heterosexuală, monogamă. Ei bine, pornind de la interesanta subliniere de mai sus, am avut un motiv în plus să reflectez asupra aplicabilității afirmației biblice în discuție în cazul Referendumului Românesc. Astfel că am privit cu atenție la 

III. DATA REFERENDUMULUI ROMÂNESC: 6-7.10.2018 !!! Dacă pentru cei care nu au nicio inițiere în numerologia biblică, înșiruirea de cifre de mai sus nu are absolut nicio altă relevanță decât cea de ordin calendaristic, în ce mă privește, analizând cifrele în discuție prin prisma semnificației lor biblice, am ajuns uimit de frumusețea adevărurilor încapsulate în ”vremea”/data Referendumului Românesc, uimire pe care caut să v-o împărtășesc. Concret, am descoperit câteva mesaje extrem de interesante și semnificative în cifrele datei calendaristice, privitor la câteva aspecte, după cum urmează: protagoniștii evenimentului; esența profundă a Referendumului; acțiunea concretă implicată; opțiunile profunde avute în vedere și, în cele din urmă, impactul pentru viitor al reușitei sau nereușitei acestui eveniment de o importanță istorică, astrală, pentru România. III.1. PROTAGONIȘTII sau ACTORII REFERENDUMULUI Dacă privim la cifrele care indică zilele programate pentru plebicist, vom putea constata că cifra 6, cifra căderii, a nedesăvârșirii și a uzurpării (7-1), îl reprezintă pe Om. În timp ce cifra 7, cifra superlativului divin în toată spendoarea lui, Îl reprezintă pe Dumnezeu. Analizând tot ceea ce s-a petrecut în legătură cu acest demers, în contextul împotrivirii înverșunate a Celui Rău prin unii oameni folosiți, conștient sau inconștient, de către acesta, putem trage concluzia fermă că, într-adevăr, alături de aportul uman, al oamenilor de bine, implicarea divină a fost în mod evident prezentă. Ce păcat, însă, că prea puțini dintre români au fost sensibili la darul și oportunitatea pe care Dumnezeu ni le-a acordat prin Referendum, nouă, românilor, favoare pe care alte popoare, printre care francezii, spre exemplu, nu le-au avut. III.2. ESENȚA REFERENDUMULUI PENTRU CĂSĂTORIE Se poate observa, în partea centrală a datării calendaristice, cu referire la luna octombrie, cifra 10, cifră care ilustrează, în modul cel mai clar cu putință, centrul, focusul sau ESENȚA Referendumului pentru Familie din România!! Adevărul încapsulat în cifra 10, aflată în ”centrul vremii”, a datării calendaristice hotărâte de Dumnezeu pentru Referendum, poate fi descoperit înțelegând dubla valență a acestei cifre în numerologia biblică, astfel: a.) 10 – este cifra Ordinii Morale Divine, stabilite de Dumnezeu pentru Umanitate, ordine care-și are fundamentarea pe celor 10 porunci, pe Decalog; b.) 10 – este și cifra ce reflectă Ordinea Divină, Normalitatea în Creație, fie și numai dacă ne gândim la faptul că avem câte 10 degete la mâini și la picioare; orice abatere de la teritoriul cifrei 10, indicând deviații de la dat-ul creaționist divin. În consecință, ESENȚA demersului constituțional românesc, departe de a reflecta poziția unor ”fanatici religioși”, reprezintă o recunoaștere și o poziționare a românilor în raport cu Însuși DUMNEZEU, cu Moralitatea și cu Normalitatea ca Norme Divine Prestabilite, valabile pentru întreg neamul omenesc. Ar fi fost folositor să se înțeleagă, în consecință, că prin atitudinea noastră față de acest demers istoric, astral, avem de-a face cu Dumnezeu, Creatorul, Legiuitorul Moral și Judecătorul Suprem al Universului!  Mergând la vot am acordat în fapt un VOT pentru Legea lui Dumnezeu, pentru Însuși DUMNEZEU!III.3. ACȚIUNEA, OPȚIUNILE ȘI IMPACTUL REFERENDUMULUI     Să trecem, acum, la ultima grupă de cifre, cu referire la anul de grație 2018. Mai întâi, vom observa cifra 2, care este cifra ce exprimă, printre altele, diviziunea, divergența, posibilitatea poziționării distincte vis-a-vis de ceva sau de cineva. Și acesta este adevărul. Dumnezeu, ca și legislația omenească actuală, în virtutea liberului arbitru, permite oamenilor să ALEAGĂ, să se poziționeze așa cum doresc în raport cu orice, inclusiv cu Referendumul sau cu întrebarea care făcea obiectul acestui demers. Și este bine și frumos că omul poate să-și exercite dreptul de a alege, numai că, atenție!, ”alegerile noastre vorbesc despre noi”, ne arată cine suntem, de fapt! Modul în care românii s-au poziționat față de această inițiativă ne-a făcut o ”fotografie”, o radiografie nu tocmai reușită cu privire la apartenența românilor la Creștinism. Dumnezeu să aibă milă de noi! Mergând mai departe, putem observa cu uimire că următoarele cifre 0 și 1, pot fi considerate a indica conținutul profund al alegerii implicate în spatele poziționării prin DA sau NU privitor la căsătoria naturală. Cifra 0 indică non-valoarea, deșertăciunea, nihilismul existențial, pe omul fără de Dumnezeu, despre care Biblia spune: ”Nimic (ZERO!) sunt fiii oamenilor!” Prin contrast, Cifra 1, Marele UNU, este Cifra lui Dumnezeu, Cel Indivizibil, Nedependent de altcineva sau de altceva, Cel din Care, prin Care și pentru Care sunt toate lucrurile. Și să mai observăm că tot cifra 1 indică Valoarea, Semnificația, Sensul și Finalitatea. Așa că, în prag de Referendum, bine ar fi fost dacă ne-am fi pus întrebarea: Ce vom alege? Zero sau UNU? Pe Baraba sau pe Isus? Invențiile absurde și degradante ale omului manipulat de Satan, care se mândrește că este înțelept, dar care ”a înebunit”, cum spune Biblia, sau adevărurile veșnice și imuabile ale Ființei Supreme, Îl alegem pe Însuși Creatorul Universului? III.4. ALEGÂND BINE AM FI AVUT ȘANSA UNUI NOU ÎNCEPUT BINECUVÂNTAT  Ultima cifră, din înșiruirea de cifre analizate sub raportul semnificației lor biblice, este 8. Iar această cifră, conform numerologiei biblice, este Cifra unui Nou Început. În sensul ei pozitiv, cifra 8 este cifra regenerării, a învierii! După ce se consumă cele 7 zile ale săptămânii așa cum a lăsat-o Dumnezeu, cea de-a opta zi indică spre un nou început, reflectat clar în Sfânta Scriptură, inclusiv în evenimentul glorios al Învierii Mântuitorului. Astfel încât, dacă am fi votat corect la Referendum, ne-am fi poziționat corect față de Dumnezeu, față de Legile Sale și față de Coroana Creațiunii Divine -Omul, având șansa unui nou început în reconstrucția României, sub aspect moral-spiritual, în primul rând, și apoi și sub și aspect legislativ, instituțional, economic și social. Poziționându-ne greșit la acest Referendum avem parte tot de un nou început, dar negativ, prin exacerbarea atacurilor Celui Rău, prin implementarea cu nonșalanță a ideologiei de gen, cu privire la care puțin știu că s-au creat condițiile legale de implementare în România, în urma  ratificării de către Parlamentul României a Convenției de la Istanbul. Răul a fost făcut, așa că românii s-au dat robi de bunăvoie. Dacă ar fi venit turcii asupra noastră, probabil că ne-am fi ridicat ”ca frunza și ca iarba”, dar venind ”doar” ideologia de gen, am considerat -cei mai mulți- că aceasta nu ne afectează. Cât de amarnică va fi trezirea la realitate! Dar, Dumnezeu poate ajuta României, dacă aceasta se trezește, și își va pune în acțiune ”mintea cea din urmă”, să aibă totuși parte de atât de necesarul NOU ÎNCEPUT CU DUMNEZEU!

IV. AM REEDITAT, LA ALTĂ SCARĂ, TRAGEDIA DE ODINIOARĂ A EVREILOR Isus Hristos, acum aproape 2000 de ani, coborând pe Muntele Măslinilor, s-a adresat Ierusalimului, printre lacrimi, spunând următoarele cuvinte:  ”Dacă ai fi cunoscut și tu, măcar în această zi, lucrurile care puteau să-ți dea pacea! Dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Vor veni peste zile…” Și știm, cei mai mulți, ce s-a întâmplat la anul 70 d.H., și mai târziu, în istoria atât de tragică a poporul iudeu. Mântuitorul, tot în Evanghelia după Luca, la capitolul 19, explică, în final, motivul ajungerii la tragedia națională evreiască, spunând: ”pentru că n-ai cunoscut vremea în care ai fost cercetată.” ! Să observăm așadar că, prin Referendumul pentru Familie, precum odinioară Israelului, Dumnezeu i-a dăruit României o vreme specială de har, o splendidă VREME A CERCETĂRII, A VIZITĂRII DIVINE, de o importanță covârșitoare. Vremea, în grecește Kairos, înseamă și Oportunitate. Stefan Zweig, autorul cărții, ”Orele astrale ale Omenirii”, ar numi, cu siguranță, evenimentul despre care discutăm: ”Referendum 6-7.10. 2018 – Ora Astrală a României Moderne”! Dar l-ar încadra la capitulul exemplelor tragice ale umanității. La 100 de ani de la miracolul românesc al Marii Uniri, am avut șansa reeditării unui nou miracol, sub raportul demnității naționale și al apartenenței și dependenței românilor de Dumnezeu. Din nefericire, precum evreii de odinioară, n-am dat curs așteptării divine cu privire la noi.  Credem că plebiscitul pentru căsătorie a fost un moment istoric, astral, cu implicații temporare și eterne. El a reprezentat hârtia de turnesol, nu doar a democrației, ci mai ales a structurii moral-spirituale a poporului român, a Creștinătății cu care ne lăudăm. Ce bine ar fi fost dacă am fi înțeles chemarea și favoarea divină care ni s-au facut și am fi acționat în consecință! În acest fel, frumusețea reflectată în data, sau ”vremea Referendumului” ar fi fost dublată, și acesta era lucrul cel mai important, printr-o reușită a unui demers de apărare a ființei naționale, dar și a fiecărei familii în parte, cât și a generațiilor viitoare, atrăgând binecuvântarea divină asupra noastră. Dar n-a fost să fie! Doamne îndură-Te și iartă România și pe toți românii! Amin!

V. ”COINCIDENȚA CIFRICĂ A REFERENDUMULUI” A FOST UN PRIVILEGIU! Subliniez că mica analiză de mai sus care emite ”pretenția” existenței unei corepondențe între frumusețea ”vremii Referendumului pentru Familie din România” și frumusețea simbolisticii cifrelor care alcătuiesc data calendaristică în care are loc acest eveniment nu este, cu necesitate, valabilă întotdeauna. Lucrul făcut, de către Dumnezeu, ”frumos la vremea lui”, cum scrie în Eclesiastul, poate însemna și înseamnă, cu certitudine, mult mai mult decât reflectarea frumuseții evenimentului pe planul datării calendaristice. Ce folos de oferta strălucită divină, reflectată și prin semnificațiile numerologice ale datei calendaristice, dacă românii i-au dat cu piciorul, în niște zile în care soarele cald parcă ne îndemna la recunoștință și la respect față de Creator!

VI. CE FRUMOS AR FI FOST, ÎN 2018, UN NOU: ”PE AICI NU SE TRECE!” Votul decisiv din Senatul României a avut loc, la 11.09.2018, la exact 17 ani de la ziua atacului asupra turnurilor gemene din Statele Unite ale Americii. Imediat după ”9.11” american, am asistat la comunicarea rezultatelor unui sondaj Galup, prin care americanii erau întrebați dacă vor să-și păstreze drepturilor și libertăților cetățenești de până atunci, cu riscul să mai aibă parte de astfel de acte de terorism, sau, dimpotrivă, sunt de acord ca acele drepturi și libertăți să le fie restrânse pentru a fi ”safe”, în siguranță. Și am fost uimit să constat cum teroarea și frica pot conduce la acceptarea unor stări de lucruri la care nimeni nu s-ar fi așteptat de la bravul popor american! Ei bine, restrângerile programatice de drepturi au continuat, în America și în lume, ajungându-se ca la noi să se spună, de către un fost ministru al justiției că acestea ”sunt un lux”!?!… Ce păcat că deși Parlamentul și Curtea Constituțională ale României, au creat un bun prilej, Poporul Român, nu a putut să spună, clar și răspicat: ”Restrângerea drepturilor și libertăților cetățenești are o limită: propria conștiință, luminată de Dumnezeu; Familia și Însuși Dumnezeu, Creatorul!” Unii au spus-o, ce-i drept, dar marea majoritate a românilor au căzut la acest examen, deși apărarea vieții firești, împlinite a familiilor și libertatea de conștiință, libertatea de a crede în Dumnezeu, ar fi trebuit tratate ca fiind deasupra oricărei dispute și presiuni! ”PE AICI NU SE TRECE!”, au spus bravii soldați români la Mărășești. Dar, trist! Urmașii acestor bravi apărători s-au dovedit a fi niște epigoni! Printr-o poziționare corectă la oportunitatea istorică, astrală, a Referendumului Românesc din 2018, modesta, corupta și nesemnificativa Românie, cum o privesc unii, ar fi putut avea un cuvânt de spus în concertul națiunilor lumii, asumându-și niște obiective de destin istoric de invidiat. Dar, de această dată, acest lucru nu s-a întâmplat. Poate la o dată ulterioară! Dacă vom mai avea o astfel de șansă istorică, o a doua ”oră astrală”, de importanță nu doar temporală, ci și veșnică. Îndură-Te Doamne de România și adu trezirea spirituală de care avem nevoie!

Pastor Iacob Berghianu, Realizator Credo TV    

 

Acest articol a fost publicat în Uncategorized. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Un răspuns la REFERENDUM 6-7.10.2018  – ORA ASTRALĂ RATATĂ A ROMÂNIEI ! 

  1. Mulțumesc pentru articol frate Iacov!

    Apreciază

Comentariile sunt închise.