Se supunea Dreptului judecător (Matei 26.30-35, 1 Petru 2.23)

După ce au cântat cântarea, au ieşit pe Muntele Măslinilor. Atunci Isus le-a zis : „În noaptea aceasta, toţi veţi găsi în Mine o pricină de poticnire ; căci este scris :

„Voi bate Păstorul, şi oile turmei vor fi risipite.” Dar, după ce voi învia, voi merge înaintea voastră în Galileea.”

Petru a luat cuvântul şi I-a zis :

„Chiar dacă toţi ar găsi în Tine o pricină de poticnire, eu niciodată nu voi găsi în Tine o pricină de poticnire.”

„Adevărat îţi spun”, i-a zis Isus, „că tu, chiar în noaptea aceasta, înainte ca să cânte cocoşul, te vei lepăda de Mine de trei ori.” Petru I-a răspuns :

„Chiar dacă ar trebui să mor cu Tine, tot nu mă voi lepăda de Tine.” Şi toţi ucenicii au spus acelaşi lucru”. (Matei 26 : 30 – 35)

În I Petru (capitolul 2 : 23) găsim scris despre Domnul Isus :

„Când era batjocorit, nu răspundea cu batjocuri ; şi, când era chinuit, nu ameninţa, ci Se supunea dreptului Judecător”.

Domnul Isus I S-a supus Lui Dumnezeu (Dreptul judecător. În Psalmul 7 : 11 scrie că : „Dumnezeu este un judecător drept …”) :

• în vorbire,

• în trăire,

• în acceptarea celorlalţi.

I. Supunerea faţă de Dumnezeu, în vorbire

„După ce au cântat cântarea, au ieşit pe Muntele Măslinilor. Atunci Isus le-a zis …”. (Matei 26 : 30 – 31)

Cuvintele spuse la vremea lor ! În Proverbe 15 : 23 scrie : „ … şi ce bună este o vorbă spusă la vremea potrivită !” Şi opusul este valabil : Cât rău poate face o vorbă spusă când nu trebuie, sau cum nu trebuie !

„Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteţi purta”. (Ioan 16 : 12).

De la momentul rostirii acestor cuvinte a trecut timpul şi Domnul Isus ajunge să le spună ucenicilor :

„În noaptea aceasta … ”.

Le-a descoperit cu puţin timp înainte ce avea să se întâmple. Aveau altă putere „de-a purta”, de-a face faţă situaţiei care avea să urmeze …

Regula vorbirii este redată în Ioan 12 : 48 – 49. Domnul Isus a spus :

„Cuvântul pe care l-am vestit Eu, acela îl va osândi în ziua de apoi. Căci Eu n-am vorbit de la Mine însumi, ci Tatăl, care M-a trimis, El însuşi Mi-a poruncit ce trebuie să spun şi cum trebuie să vorbesc”.

Trebuie să învăţ (şi să ştiu) :

• ce să spun

• cum să vorbesc (tonul folosit) şi

• când (să vorbesc / să tac).

Citește mai departe:

http://www.cezareea.ro/se-supunea dreptului-judecator-matei-26-30-35-1-petru-2-23/

Acest articol a fost publicat în Uncategorized. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.