Pilda Nunţii Fiului de împărat (Matei 22.1-14)

Pilda Nunţii Fiului de împărat sau Ce să faci pentru a nu ajunge la Nunta Lui ?

Isus a luat cuvântul şi le-a vorbit iarăşi în pilde. Şi a zis : „Împărăţia cerurilor se aseamănă cu un împărat care a făcut nuntă fiului său.

A trimis pe robii săi să cheme pe cei poftiţi la nuntă ; dar ei n-au vrut să vină. A trimis iarăşi alţi robi şi le-a zis :

„Spuneţi celor poftiţi : „Iată că am gătit ospăţul meu ; juncii şi vitele mele cele îngrăşate au fost tăiate ; toate sunt gata, veniţi la nuntă.”

Dar ei, fără să le pese de poftirea lui, au plecat : unul la holda lui, şi altul la negustoria lui. Ceilalţi au pus mâna pe robi, şi-au bătut joc de ei şi i-au omorât.

Când a auzit împăratul, s-a mâniat ; a trimis oştile sale, a nimicit pe ucigaşii aceia şi le-a ars cetatea. Atunci a zis robilor săi :

„Nunta este gata ; dar cei poftiţi n-au fost vrednici de ea. Duceţi-vă, dar, la răspântiile drumurilor şi chemaţi la nuntă pe toţi aceia pe care-i veţi găsi.”

Robii au ieşit la răspântii, au strâns pe toţi pe care i-au găsit, şi buni şi răi, şi odaia ospăţului de nuntă s-a umplut de oaspeţi.

Împăratul a intrat să-şi vadă oaspeţii ; şi a zărit acolo pe un om care nu era îmbrăcat în haina de nuntă. „Prietene”, i-a zis el, „cum ai intrat aici fără să ai haină de nuntă ?” Omul acela a amuţit. Atunci împăratul a zis slujitorilor săi :

• „Legaţi-i mâinile şi picioarele şi

• luaţi-l şi

• aruncaţi-l în întunericul de afară ; acolo va fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor. Căci mulţi sunt chemaţi, dar puţini sunt aleşi”. (Matei 22 : 1 – 14)

Trei gânduri din Pilda nunţii Fiului de Împărat. Cum este văzută şi în zilele noastre viaţa de credinţă ? Cum era şi pe vremea Domnului Isus.

Există credincioşi care consideră că au :

• libertatea de-a alege ce să ia din Cuvântul Lui Dumnezeu şi ce să interpreteze ca fiind depăşit

• voie să-I refuze accesul în anumite domenii ale vieţii lor (nu-I acordă timp, nu-şi fac timp pentru părtăşia cu Isus).

• permisiunea de-a-şi bate joc de oamenii Lui Dumnezeu.

Isus i-a zis : „Ce este scris în Lege ? Cum citeşti în ea ?” (Luca 10 : 26)

Apostolul Pavel a scris : „Fraţilor, pentru voi am spus aceste lucruri, în icoană de vorbire, cu privire la mine şi la Apolo, ca prin noi înşine să învăţaţi să nu treceţi peste „ce este scris” : şi niciunul din voi să nu se fălească deloc cu unul împotriva celuilalt”. (I Corinteni 4 : 6)

Expresia este scris, apare în traducerea Cornilescu de 105 ori. La ora actuală, observăm că avem de-a face cu oameni care trec foarte uşor peste ce este scris, decizând ei cu mintea lor, ce mai este valabil din Biblie şi în 2018 şi ce a fost valabil numai cândva.

Se ştie că Dumnezeu este bun şi ei cred că EL va lua foarte uşor neascultările lor voite. Dar dacă nu este aşa ?

Pot să-mi risc mântuirea procedând la fel cum fac alţii, fără a pune un foarte mare accent pe Cuvântul Lui şi pe împlinirea Cuvântului Lui Dumnezeu ? Este clar că nu !

Pentru a citi mai mult accesați:

http://www.cezareea.ro/pilda-nuntii-fiului-de-imparat-matei-22-1-14/

Acest articol a fost publicat în Uncategorized. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.