ESTE SCRIS: S-a mirat

Iov 21:5 Priviţi-mă, miraţi-vă şi puneţi mâna la gură.

Isaia 14:16 Cei ce te văd se uită ţintă miraţi la tine, te privesc cu luare-aminte şi zic: ‘Acesta este omul care făcea să se cutremure pământul şi zguduia împărăţiile,

Ieremia 2:12 Miraţi-vă de aşa ceva, ceruri, înfioraţi-vă de spaimă şi groază, zice Domnul.

Zaharia 8:6 Aşa vorbeşte Domnul oştirilor: ‘Dacă lucrul acesta va părea de mirat în ochii rămăşiţei poporului acestuia, în zilele acelea va fi de mirat oare şi în ochii Mei?’ zice Domnul oştirilor.

Matei 8:10 Când a auzit Isus aceste vorbe, S-a mirat şi a zis celor ce veneau după El: „Adevărat vă spun că nici în Israel n-am găsit o credinţă aşa de mare.

Matei 9:33 După ce a fost scos dracul din el, mutul a vorbit. Şi noroadele, mirate, ziceau: „Niciodată nu s-a văzut aşa ceva în Israel!”

Matei 12:23 Toate noroadele, mirate, ziceau: „Nu cumva este acesta Fiul lui David?”

Matei 21:20 Ucenicii, când au văzut acest lucru, s-au mirat şi au zis: „Cum de s-a uscat smochinul acesta într-o clipă?”

Matei 22:22 Miraţi de cuvintele acestea, ei L-au lăsat şi au plecat.

Marcu 9:15 De îndată ce a văzut norodul pe Isus, s-a mirat şi a alergat la El să I se închine.

Marcu 15:5 Isus n-a mai dat niciun răspuns, lucru care a mirat pe Pilat.

Marcu 15:44 Pilat s-a mirat că murise aşa de curând. A chemat pe sutaş şi l-a întrebat dacă a murit de mult.

Acest articol a fost publicat în Uncategorized. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.