Sărbători fericite- Marius și Marga Brădean misionari în Uganda

Domnul Isus a intrat în cetatea Ierusalimului călare pe un măgăruș și toată lumea de pe străzi l-a primit cu bucurie aclamându-l ca pe noul rege al lui Israel trimis de Dumnezeu, dar Hristos a venit să domnească în inimile oamenilor în primul rând, și astfel ei să primească viața ce vine din Cel ce este viu în veci de veci, Dumnnezeu.

Se spune că nu avea nici frumuseţe, nici strălucire ca să ne atragă privirile, şi nici înfăţişarea Lui n-avea nimic care să ne placă. Mai mult chiar, unii L-au dispreţuit şi L-au părăsit. A fost un om care a cunoscut ce însemnă durerea şi era obişnuit cu suferinţa, era aşa de dispreţuit, încât unii își întorceau faţa de la El, şi nu-L băgau în seamă chiar dacă în cugetul lor credeau că este Hristosul.

Totuşi El atât de mult ne-a iubit încât suferinţele noastre le-a purtat pe cruce, şi durerile noastre le-a luat asupra Lui, şi noi toți am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu şi smerit. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dădea nouă pacea a căzut peste El, şi prin rănile Lui suntem tămăduiţi de orice suferință.

Nu numai suferințele dar în primul rând păcatul nostru care ne despărțea de prezența Tatălui nostru din ceruri și de atingerea și dragostea Sa minunată. Prin rănile Lui suntem curățiți acum, de orice întinăciune și eliberați de sub puterea întunericului.

Slavă lui Dumnezeu în veci de veci, căci prin jertfa Domnului Isus suntem mântuiți și ne putem numi copii ai lui Dumnezeu. El este vrednic de toată cinstea și toată lauda în cer și pe pământ căci nu ne este dat nici un alt nume prin care să fim mântuiți, doar prin Isus Hristos.

Hristos a înviat și este viu în veci de veci. Aleluia. Slavă lui Isus Hristos, Domnul nostru și Mântuitorul nostru căci este promisiunea Tatălui și este Calea ce ne duce acasă în prezența Sa, El este Adevărul și este Viața veșnică. Glorie, laudă, cinste, onoare Lui în veci de veci.

Inimile noastre sunt pline de dragoste și mulțumire în aceste momente de bucurie, a sărbătorii Învierii Domnului nostru Isus Hristos. Ne bucurăm în mod desosebit de această sărbătoare aflându-ne printre triburile din Uganda și vă dorim tuturor să aveți această bucurie a sărbătorii Învierii în sufletele voastre dragi frați și surori, iubită biserică a Domnului.

Vă dorim să aveți un Paște fericit, multă bucurie în inimi, o sărbătoare minunată în mijlocul familiei și o părtășie sfântă împreună cu toți frații și surorile în adunarea Domnului. Domnul Isus să vă dăruiască multă sănătate și putere, să aveți multă pace și binecuvântare. Amin.

HRISTOS  A  ÎNVIAT !

Cu multă dragoste și respect. Sărbători fericite. Marius și Marga Brădean.

Acest articol a fost publicat în Uncategorized. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.