ESTE SCRIS: Lumina

Geneza 1:3 Dumnezeu a zis: „Să fie lumină!” Şi a fost lumină.

Geneza 1:4 Dumnezeu a văzut că lumina era bună şi Dumnezeu a despărţit lumina de întuneric.

Geneza 1:5 Dumnezeu a numit lumina zi, iar întunericul l-a numit noapte. Astfel, a fost o seară şi apoi a fost o dimineaţă: aceasta a fost ziua întâi.

Geneza 1:18 să stăpânească ziua şi noaptea şi să despartă lumina de întuneric. Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun.

Exodul 10:23 Nici nu se vedeau unii pe alţii şi nimeni nu s-a sculat din locul lui timp de trei zile. Dar în locurile unde locuiau toţi copiii lui Israel era lumină.

Exodul 14:20 El s-a aşezat între tabăra egiptenilor şi tabăra lui Israel. Norul acesta pe o parte era întunecos, iar pe cealaltă lumina noaptea. Şi toată noaptea cele două tabere nu s-au apropiat una de alta.

Ioan 1:5 Lumina luminează în întuneric, şi întunericul n-a biruit-o.

Ioan 1:7 El a venit ca martor, ca să mărturisească despre Lumină, pentru ca toţi să creadă prin el.

Ioan 1:8 Nu era el Lumina, ci el a venit ca să mărturisească despre Lumină.

Ioan 1:9 Lumina aceasta era adevărata Lumină, care luminează pe orice om venind în lume.

Acest articol a fost publicat în Este scris. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.