Originea şi folosirea cuvântului “creştin”

Conform Faptelor Apostolilor 11:26ucenicii lui Christos au fost numiţi creştini:

….Pentru întâia dată, ucenicilor li s-a dat numele de creştini în Antiohia.

În greacă cuvântul “creştin” (christianos) derivă din cuvântul Christos. Prin urmare, cineva poate fi considerat creştin dacă Îl urmează pe Isus Christos.

Ucenic (discipol) este acela care se străduieşte să-L înţeleagă şi să-L imite pe Stăpânul său. Deciziile pe care le ia în viaţa lui se bazează pe viaţa şi învăţătura Stăpânului său.

Apoi a chemat la El norodul împreună cu ucenicii Săi, şi le-a zis: „Dacă   voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine însuşi, să-şi ia crucea, şi să Mă urmeze.

Căci oricine va vrea să-şi scape viaţa, o va pierde; dar oricine îşi va pierde viaţa din pricina Mea şi din pricina Evangheliei, o va mântui.”   (Marcu 8:34-35)

Conform Noului Testament oricine Îl urmează pe Isus este numit copil al lui Dumnezeu.

Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu… (Ioan 1:12)

Cel care Îl urmează pe Isus primeşte în dar viaţa veşnică. Fiind născut din nou, acceptă ca Dumnezeu să-l conducă şi să-l formeze. Cel care este copilul lui Dumnezeu alege să fie ascultător de Tatăl.

Şi prin aceasta ştim că Îl cunoaştem, dacă păzim poruncile Lui. Cine zice: „Îl cunosc”, şi nu păzeşte poruncile Lui, este un mincinos, şi adevărul nu este în el. (1Ioan 2:3-4)

Atâta timp cât o persoană refuză să-şi supună total viaţa lui Dumnezeu cel Sfânt, el este mort spiritual din cauza păcatului său.

Şi a zis Iudeilor, care crezuseră în El: „Dacă rămâneţi în cuvântul Meu, sunteţi în adevăr ucenicii Mei; veţi cunoaşte adevărul, şi adevărul vă va face slobozi.” Ei I-au răspuns: „Noi suntem sămânţa lui Avraam, şi n-am fost niciodată   robii nimănui; cum zici Tu: ,Veţi fi slobozi!” „Adevărat, adevărat, vă spun”, le-a răspuns Isus, „că, oricine trăieşte în păcat, este rob al păcatului.  Şi robul nu rămâne pururea în casă; fiul însă rămâne pururea.  Deci, dacă Fiul vă face slobozi, veţi fi cu adevărat slobozi” (Ioan 8:31-36)

Citiți mai mult:

https://reformaspirituala.ro/originea-si-folosirea-cuvantului-crestin/

Acest articol a fost publicat în Uncategorized. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.