ESTE SCRIS: Nu vă temeţi

Geneza 43:23 Economul a răspuns: „Fiţi pe pace! Nu temeţi de nimic. Dumnezeul vostru, Dumnezeul tatălui vostru, v-a pus pe ascuns o comoară în saci. Argintul vostru a trecut prin mâinile mele.” Şi le-a adus şi pe Simeon.

Exodul 14:13 Moise a răspuns poporului: „Nu temeţi de nimic, staţi pe loc şi veţi vedea izbăvirea pe care v-o va da Domnul în ziua aceasta, căci pe egiptenii aceştia pe care-i vedeţi azi, nu-i veţi mai vedea niciodată.

Numeri 14:9 Numai nu răzvrătiţi împotriva Domnului şi nu vă temeţi de oamenii din ţara aceea, căci îi vom mânca. Ei nu mai au niciun sprijin: Domnul este cu noi, nu vă temeţi de ei!”

Deuteronomul 1:17nu căutaţi la faţa oamenilor în judecăţile voastre; să ascultaţi pe cel mic ca şi pe cel mare; să nu temeţi de nimeni, căci Dumnezeu e Cel care face dreptate. Şi când veţi găsi o pricină prea grea, s-o aduceţi înaintea mea, ca s-o aud.’

Deuteronomul 31:6 Întăriţi- şi îmbărbătaţi-vă! Nutemeţi şi nu vă înspăimântaţi de ei, căci Domnul, Dumnezeul tău, va merge El Însuşi cu tine, nu te va părăsi şi nu te va lăsa”.

Iosua 10:25 Iosua le-a zis: „Nu temeţi şi nu vă înspăimântaţi, ci întăriţi-vă şi îmbărbătaţi-vă, căci aşa va face Domnul tuturor vrăjmaşilor voştri împotriva cărora vă veţi lupta.”

Judecatorii 6:10 V-am zis: «Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru; să nu temeţi de dumnezeii amoriţilor, în a căror ţară locuiţi.» Dar voi n-aţi ascultat glasul Meu.’”

1 Samuel 12:20 Samuel a zis poporului: „Nu temeţi! Aţi făcut tot răul acesta, dar nu vă abateţi de la Domnul şi slujiţi Domnului din toată inima voastră.

1 Samuel 12:24 Temeţi numai de Domnul şi slujiţi-I cu credincioşie, din toată inima voastră, căci vedeţi ce putere desfăşură El printre voi.

Acest articol a fost publicat în Este scris. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.