ESTE SCRIS: Ferice (1)

Psalmii 1:1 Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se opreşte pe calea celor păcătoşi şi nu se aşează pe scaunul celor batjocoritori!

Psalmii 2:12 Daţi cinste Fiului, ca să nu Se mânie şi să nu pieriţi pe calea voastră, căci mânia Lui este gata să se aprindă! Ferice de toţi câţi se încred în El!

Psalmii 32:1 Ferice de cel cu fărădelegea iertată şi de cel cu păcatul acoperit!

Psalmii 32:2 Ferice de omul căruia nu-i ţine în seamă Domnul nelegiuirea şi în duhul căruia nu este viclenie!

Psalmii 33:12 Ferice de poporul al cărui Dumnezeu este Domnul! Ferice de poporul pe care Şi-l alege El de moştenire!

Psalmii 34:8 Gustaţi şi vedeţi ce bun este Domnul! Ferice de omul care se încrede în El!

Psalmii 40:4 Ferice de omul care îşi pune încrederea în Domnul şi care nu se îndreaptă spre cei trufaşi şi mincinoşi!

Psalmii 41:1 Ferice de cel ce îngrijeşte de cel sărac! Căci în ziua nenorocirii Domnul îl izbăveşte;

Psalmii 65:4 Ferice de cel pe care-l alegi Tu şi pe care-l primeşti înaintea Ta, ca să locuiască în curţile Tale! Ne vom sătura de binecuvântarea Casei Tale, de sfinţenia Templului Tău.

Psalmii 84:4 Ferice de cei ce locuiesc în Casa Ta, căci ei tot mai pot să Te laude!

Psalmii 84:5 Ferice de cei ce-şi pun tăria în Tine, în a căror inimă locuieşte încrederea!

Psalmii 84:12 Doamne al oştirilor, ferice de omul care se încrede în Tine!

Psalmii 89:15 Ferice de poporul care cunoaşte sunetul trâmbiţei, care umblă în lumina Feţei Tale, Doamne!

Psalmii 94:12 Ferice de omul pe care-l pedepseşti Tu, Doamne, şi pe care-l înveţi din Legea Ta,

Psalmii 106:3 Ferice de cei ce păzesc Legea, de cei ce înfăptuiesc dreptatea în orice vreme!

Psalmii 112:1 Lăudaţi pe Domnul! Ferice de omul care se teme de Domnul şi care are o mare plăcere pentru poruncile Lui!

Acest articol a fost publicat în Uncategorized. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.