ESTE SCRIS: Smerenia

Matei 23:12 Oricine se va înălţa va fi smerit; şi oricine se va smeri va fi înălţat.

Luca 1:48 pentru că a privit spre starea smerită a roabei Sale. Căci iată că, de acum încolo, toate neamurile îmi vor zice fericită,

Luca 1:52 A răsturnat pe cei puternici de pe scaunele lor de domnie şi a înălţat pe cei smeriţi.

Luca 14:11 Căci oricine se înalţă va fi smerit şi cine se smereşte va fi înălţat.”

Luca 18:14 Eu vă spun că mai degrabă omul acesta s-a coborât acasă socotit neprihănit decât celălalt. Căci oricine se înalţă va fi smerit şi oricine se smereşte va fi înălţat.”

Romani 12:16 Aveţi aceleaşi simţăminte unii faţă de alţii. Nu umblaţi după lucrurile înalte, ci rămâneţi la cele smerite. Să nu vă socotiţi singuri înţelepţi.

2 Corinteni 7:6 Dar Dumnezeu, care mângâie pe cei smeriţi, ne-a mângâiat prin venirea lui Tit.

2 Corinteni 10:1 Eu, Pavel, vă rog, prin blândeţea şi bunătatea lui Hristos – eu, cel „smeritcând sunt de faţă în mijlocul vostru şi plin de îndrăzneală împotriva voastră când sunt departe” –

2 Corinteni 11:7 Sau am făcut un păcat când m-am smerit pe mine însumi ca să fiţi înălţaţi voi şi v-am vestit fără plată Evanghelia lui Dumnezeu?

Filipeni 2:8 La înfăţişare a fost găsit ca un om, S-a smerit şi S-a făcut ascultător până la moarte, şi încă moarte de cruce.

Filipeni 3:21 El va schimba trupul stării noastre smerite şi-l va face asemenea trupului slavei Sale, prin lucrarea puterii pe care o are de a-Şi supune toate lucrurile.

Filipeni 4:12 Ştiu să trăiesc smerit şi ştiu să trăiesc în belşug. În totul şi pretutindeni m-am deprins să fiu sătul şi flămând, să fiu în belşug şi să fiu în lipsă.

Iacov 4:6 Dar, în schimb, ne dă un har şi mai mare. De aceea zice Scriptura: „Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriţi.”

Iacov 4:10 Smeriţi-vă înaintea Domnului şi El vă va înălţa.

1 Petru 3:8 Încolo, toţi să fiţi cu aceleaşi gânduri, simţind cu alţii, iubind ca fraţii, miloşi, smeriţi.

1 Petru 5:5 Tot aşa şi voi, tinerilor, fiţi supuşi celor bătrâni. Şi toţi, în legăturile voastre, să fiţi împodobiţi cu smerenie. Căci „Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriţi le dă har”.

1 Petru 5:6 Smeriţi-vă dar sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru ca, la vremea Lui, El să vă înalţe.

Acest articol a fost publicat în Este scris. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.