Scrisoare deschisăcătre: Ambasada Marii Britanii în România


Scrisoare deschisă

 către: Ambasada Marii Britanii în România

Bucureşti, str. Jules Michelet 24

 

 

Excelenţei Sale Domnul Paul Brummell

Ambasador extraordinar şi plenipotenţiar în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord
Stimate Domnule Ambasador,
 

În calitate de cetăţean al României, dar şi de părinte doresc să-mi exprim

profunda dezamăgire referitoare la încălcările grave ale dreptului internaţional, precum şi a legislaţiei naţionale din România (Legea nr. 272 din 2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului – art. 1, 2, 3, 5, 6, art.30 alin. 1, art.41) de către autorităţile locale din Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord în cazul celor doi copii ai mei, Andy şi Diana Barbu.

După cum probabil aţi luat deja la cunoştinţă cei doi copii au fost îndepărtaţi de familia naturală (biologică) şi au fost încredinţaţi spre adopţie în urma unui demers jignitor şi de-a dreptul ridicol al oficialităţilor locale fără un drept de replică în condiţiile în care toţi membrii familiei în speţă sunt cetăţeni români. Nu este posibil ca pentru doi copii români – subliniez cetăţeni români !!! – să înceapă un demers spre adopţie de către persoane străine, de altă cetăţenie, religie, valori, fără implicarea statului român şi consultarea părţilor implicate direct în acest caz şi fără să se ţină cont de rudele de gradul II care, exista şi care, de asemenea, se puteau implica în creşterea celor doi minori.

Sunt indignat şi din cauza faptului că, în cadrul procesului în instanţă, nu au fost luate în considerare rapoartele trimise din România de către Serviciul de Protecţie a Copilului Craiova la care au contribuit o mulţime de oameni.

Abuzurile săvârşite de către autorităţile locale din Regatul Unit (UK) în acest caz violează prin modul discreţionar de a acţiona mai multe norme din legislaţia internaţională în domeniul drepturilor omului şi ale copilului astfel:

1. Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului art.2, alin.2; art.8 alin.1; art.12 alin.2; art.14; art.20 alin.1,2,3; art.21.

,,Statele părţi se obligă să respecte drepturile copilului de a-şi păstra identitatea, inclusiv cetăţenia, numele şi relaţiile familiale astfel cum sunt recunoscute de lege, fără nicio imixţiune ilegală,, (art.8 alin. 1)

,,Statele părţi vor respecta dreptul copilului la libertatea de gândire, de conştiinţă şi religie.,, (art.14)

2. Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice

art. 23 pt.1,4.

3. Convenţia Europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale – art. 6 alin.2, art. 8, 9.

De asemenea, dacă ne raportăm la legislaţia din România, respectiv Legea 272 din 2004 constatăm că nu s-a ţinut cont de prevederile acesteia: ,,Principiul interesului superior al copilului va prevala în toate demersurile şi deciziile care privesc copiii, întreprinse de autorităţile publice şi de organismele private autorizate, precum şi în cauzele soluţionate de instanţele judecătoreşti. (alin.3); Persoanele prevăzute la alin. 3 sunt obligate să implice familia în toate deciziile, acţiunile şi măsurile privitoare la copil şi să sprijine îngrijirea, creşterea şi formarea, dezvoltarea şi educarea acestuia în cadrul familiei.   

De dispoziţiile prezentei legi beneficiază: a) copiii cetăţeni români aflaţi pe teritoriul României; b) copiii cetăţeni români aflaţi în străinătate,, (art. 2, 3).

În plus, art. 41, alin. 2 al legii amintite mai sus arată că ,,Persoana fizica sau familia care urmează a fi tutore trebuie să fie evaluată de către direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului cu privire la garanţiile morale şi condiţiile materiale pe care trebuie să le îndeplinească pentru a primi un copil în îngrijire. Evaluarea se realizează de către Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului de la domiciliul persoanei sau familiei, acordându-se prioritate membrilor familiei extinse a copilului.,, – ceea ce nu s-a întâmplat în cazul de faţă.

Familia – formată dintr-un bărbat şi o femeie – este celula de bază a societăţii, respectiv prima instituţie creată de Dumnezeu pe pământ astfel că demersul iniţiat împotriva ei nu poate fi catalogat decât ca inuman şi de condamnat de orice român şi chiar de către orice persoană normală de pretutindeni.

Prin urmare vă solicit urgent şi insistent să realizaţi toate demersurile necesare pentru ca cei doi minori, cetăţeni români, încredinţaţi ilegal şi abuziv spre adopţie unor cetăţeni englezi să se întoarcă necondiţionat în sânul familiei sau familiei lărgite.Statul roman interzice adoptiile internationale prin lege.

Orice clipă este deosebit de importantă pentru copiii mei, provocând traume ce pot avea consecinţe ireversibile în urma separării de familia naturală. Menţionez, de asemenea, că în semn de protest am intrat de pe data de 18 iunie a.c. în greva foamei în faţa Ambasadei Marii Britanii din România şi sunt dispus să merg până la sacrificiul suprem pentru redobândirea copiilor.

Contez pe sprijinul nemijlocit şi autoritatea instituţională pe care o reprezentaţi pentru a-mi reda copiii – cetăţeni români.

 

Vă mulţumesc anticipat

Acest articol a fost publicat în COMUNICATE. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Un răspuns la Scrisoare deschisăcătre: Ambasada Marii Britanii în România

  1. Dumnezeu să lucreze!

Comentariile sunt închise.