Trădarea Mântuitorului, aduce moarte- E doar MARȚI…

Ziua de marți este plină de evenimente, importante, interesante, intenția Domnului este una extrem de clara: AVEȚI GRIJĂ! FIȚI ATENȚI!
-Smochinul uscat (Matei 21:19-22; Marcu 11:20-25)

-Rostirea unor pilde şi discuţii controversate (Matei 21:23-22:46; Marcu 11:27-12:37; Luca 20:1-44)

Condamnarea cărturarilor şi fariseilor (Matei 23:1-39; Marcu 12:38-40; Luca 20:45-47)

-Văduva săracă (Marcu 12:41-44; Luca 21:1-4)

-Vizita grecilor (Ioan 12:20-36)

Respingerea lui Isus de către evrei (Ioan 12:37-50)

-Discursul despre sfârşitul vremurilor (Matei 24, 25; Marcu 13:1-37; Luca 21:5-38)

-Prevestirea jertfei de la cruce (Matei 26:1-5; Marcu 14:1, 2; Luca 22:1, 2)

-Ungerea cu mir (Matei 26:6-13; Marcu 14:3-9; Ioan 12:2-8)

-Trădarea (Matei 26:14-16; Marcu 14:10, 11; Luca 22:3-6)
Este marți, o nouă zi plină de evenimente marcată de învățătura pe care Domnul Isus Cristos a transmis-o. 

Ucenicii au remarcat, că smochinul era “uscat din rădăcini” (Mar. 11:20) au înțeles atunci, 

AUTORITATEA și Puterea Domnului, au primit îndemnul “aveți credință în Dumnezeu” (Mar. 11:22), un cuvânt de încurajare, un cuvânt de care avem nevoie și noi, creștini contemporani. Doar crezând în Adevăr vom putea birui încercările vieții. 
Aveau nevoie de mângâierea Domnului, și ei și noi prin credință vom putea da la parte din viața noastră marile, obstacole…

Urmează trei pilde rostite cu un scop precis: AVERTIZARE (Mat. 21:28, 21:33, 22:1). Este vremea potrivită când trebuie să veghem și să ne rugăm.

Urmărit de cărturari, provocat să răspundă la trei întrebări viclene, Isus rostește ca de fiecare dată ADEVĂRUL… 

După, această confruntare, Domnul Isus transmite o serie de cuvântări ce au un conținut profetic, (Mat.22:23) cu privire ceea ce va să vie…
E marți, deci ATENȚIE! Trădarea Mântuitorului, aduce moarte, ARGINȚI rezultați în urma tranzacției nu vor aduce nici bucurie nici belșug…

Cu dragoste,

Ciprian Bârsan 

Acest articol a fost publicat în Uncategorized. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.